Hallands Centerkvinnor:

- Förminska aldrig en kvinna!

- Kvinnors röst och erfarenheter ska aldrig förminskas på grund av ålder eller att just vara kvinna! Det säger Centerkvinnorna i Halland i ett uttalande från sin distriktsstämma.

På stämman premierades också Anette Ivarsson, Majvor Persson och Gunilla Pettersson.

- Kvinnors röst och erfarenheter ska aldrig förminskas på grund av ålder eller att just vara kvinna! säger Centerkvinnorna i Halland i ett uttalande från sin distriktsstämma.

I den aktuella debatten flyttas fokus FRÅN Heidi Frieds och Greta Thunbergs viktiga budskap till att diskutera om historiebeskrivning, om det är rätt att skolstrejka och om att utnyttjas som redskap åt andra.

- Kvinnors röster, erfarenheter och budskap ska tas på allvar - ALLTID - oavsett ålder! slår Centerkvinnorna fast.

På stämman berättade Anna Roos om Region Hallands arbete kring barn och ungdomars psykiska ohälsa. Efter årsmötesförhandlingar delades förtjänsttecken ut till Majvor Persson och Gunilla Pettersson.

Till Årets Centerkvinna utsågs Anette Ivarsson efter sitt rådiga agerande mot NMR i Almedalen.

Läs mer om Årets Centerkvinna