Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Auktion gav över 13 000 kronor till internationellt arbete

Auktion gav över 13 000 kronor till internationellt arbete

Ulf Persson auktionerade ut föremål för över 13 000 kronor, som går till Centerpartiets Internationella stiftelse.

Göran Karlsson håller upp målningen Säd på tork av Martin Larsson.

 

Auktionen på Centerpartiet Hallands årsstämma gav 13 465 kronor till Centerpartiets Internationella stiftelse.

- Det är glädjande. Vi vet att varje krona gör nytta och bidrar till ökad demokrati runt om i världen, säger Centerpartiet Hallands ordförande Henrik Oretorp.

I samband med årsstämman genomfördes en auktion av tavlor som hängd på Centerpartiets expedition genom åren. Auktionisterna Ulf Persson och Göran Karlsson gjorde ett bra arbete med de 25 auktionsföremålen. Den inbringade summan på 13 456 kronor går till Centerpartiets Internationella stiftelse, CIS.

Centerpartiets Internationella Stiftelse arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet runt om i världen. Just nu går insamlade medel till ett projekt för att ge unga kvinnor möjlighet till inflytande och deltagande i politiska partier i Benin.

Projektet finansieras till 80 % av EU-medel. Resterande 20% måste CIS samla in själv varje år. För 2019 är det 60 000 Sek.

Auktionen var populär.