31 motioner går till partistämman i höst

Centerpartiets medlemmar i Halland lämnade in 32 motioner till årsstämman den 30 mars. En motion går vidare till regiongruppen och övriga motioner kommer behandlas på partistämman den 26-29 september i Karlstad.

Motionerna visar att det bland Centerpartiets medlemmar finns ett stort intresse för klimat- och miljöåtgärder, matproduktion, landsbygdsfrågor och bättre villkor för de som har det sämst i samhället.

Här är alla motioner som går vidare till partistämman i Karlstad

 • Vikten av att vårda kulturarv och kulturmiljöer på våra kyrkogårdar, främst hantering av gravvårdar och gravstenar, av Agneta Åkerberg, Lisbeth Riberth, Siv Nyman, Iren Karlsson och Stig Agnåker
 • Alla restauranger ska skriva ut var köttet man äter kommer ifrån, av Sofie Sandell
 • Inför licensbutiker för alkoholförsäljning, av Anders Eriksson, Henrik Oretorp, Michaela Haga, Per Schöldberg, Ebba Krumlinde, Gustav Hemming och Christian Ottosson
 • Ta fram alternativa möjligheter för utbetalning av stöd till lantbruksföretag, av Henrik Arnesson
 • Jakt på vildsvin, av Stefan Bengtsson
 • Viltskador på lantbruksgrödor, av Henrik Arnesson, Marie Björsell, Pär Olsson och Sofie Sandell
 • Klimatkompensera för flygresor, av Karin Green
 • Inför ”Green Friday” i kollektivtrafiken, av Karin Green
 • Nationell cykelpolitik, av Henrik Oretorp, Stefan Bergström, Anders Samuelsson och Gustav Hemming
 • Laddpunkter för elbilar, av Anders Eriksson, Peter Feuerbach, Lisbeth Riberth, Gudrun Pettersson och Jonas Wahlbeck
 • Tillåt alternativa vatteninsamlingslösningar, av Peter Feuerbach, Anders Eriksson, Lisbeth Riberth, Gudrun Pettersson och Jonas Wahlbeck
 • Solceller, av Henrik Oretorp och Kjell Helgesson
 • Stoppa avgiften för strandskyddsdispens, en ojämlik ”straffskatt” för de som bor på landsbygden, av Agneta Åkerberg och Martin Hafstrand
 • Stimulera bostadsbyggande på landsbygden, av Per Andersson, Anna Roos och Malin Svan
 • Egnahems-områden, av Charlotte Wennerberg-Liljeblad
 • Billiga bostäder, av Henrik Oretorp och Henrik Leander
 • Säkra barns och föräldrars rätt vid surrogatarrangemang, av Sandra Wilhelmsson
 • Skoluniform i grundskolan, av Henrik Arnesson, Marie Björsell och Pär Olsson
 • Offentliga toaletter – ur tillgänglighetsperspektiv, av Charlotte Wennerberg-Liljeblad
 • Underlätta för långtidssjukskrivna att våga återgå i arbete, av Anna Roos
 • Säkra kontantbetalningen, av Peter Feuerbach
 • Jämlikt reseavdrag, av Malin Svan
 • Kärnvapen, av Stefan Bengtsson och Marianne Andersson
 • Omfattande miljöbrott, Ecocide, skall regleras i internationell lag, av Peter Lundin, Henrik Arnesson, Karin Green och Sofie Sandell
 • Ge ordförande i Tingsrätten utslagsröst även i brottsmål, av Anders Eriksson
 • Beredskap mot hedersrelaterat våld och förtryck, av Monica Hansson
 • Stöd till brottsoffer, av Loulou Andersson
 • Styrt kontinuerligt förbättringsarbete på region- och kommunnivå, av Bengt Tönsgård
 • Kandidatkvalificering till riksdagen, av Morgan Andersson
 • Allt av Centerpartiets kapital ska investeras med hållbarhet som utgångspunkt, av Sofie Sandell, Karin Green, Henrik Arnesson och Peter Lundin
 • Vitalisera demokratin vid riksstämman, av Maria Andersson, Camilla Heurén, Christian Persson, Anette Ivarsson och Ove Bengtsson