Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerförslag för att lyfta Hallands danska historia

Centerförslag för att lyfta Hallands danska historia

Petra Eriksson har i en motion föreslagit att kunskapsnivån om Hallands danska historia lyfts i skolor och på regionens hemsida.

 

- Lyft fram Hallands danska historia. Det föreslår Petra Eriksson från Falkenberg i en motion som nu tas vidare in i Region Halland.

Fram till mitten av 1600-talet, med några korta undantag, tillhörde Halland Danmark.

- Trots att landskapet varit danskt betydligt längre än det varit svenskt är vi hallänningar dåliga på att uppmärksamma vår danska historia, säger Petra Eriksson.

Kultur från Danmark

Under den danska tiden grundades Hallands städer och många av våra traditioner. Den halländska dialekten är påverkad av det danska språket och flera föremål, platser och byggnader påminner om de danska rötterna.

- Tyvärr läser många skolor idag nästan uteslutande om Sveriges historia och eleverna i Halland får ofta knapphändig undervisning om sitt danska arv. Det vill jag ändra på, säger Petra Eriksson.

Höjd kunskapsnivå

Hon föreslår att kunskapsnivån höjs genom att Region Halland tar fram en hemsida med samlad information om Hallands danska historia innehållande exempelvis faktatexter, tips på litteratur, museer, platser och byggnader med dansk anknytning.

Motionen som fick bifall på Centerpartiet Hallands årsstämma är nu lämnad till Centerpartiets regiongrupp.

Här är alla halländska motioner som går vidare till partistämman i höst