Ja till Hylteförslag om jobb och bostäder

Malin Svan, Per Andersson och Anna Roos fick ja till sina motioner om att stimulera bostadsbyggande på landsbygden och att underlätta för långtidssjukskrivna att våga återgå i arbete.

 

Hylteborna Per Andersson, Anna Roos och Malin Svan fick ja till sina förslag om att stimulera bostadsbyggande på landsbygden och att underlätta för långtidssjukskrivna att våga återgå i arbete, på Centerpartiet Hallands årsstämma.

- Vi behöver minska regelkrånglet för att fler ska få jobba och ha någonstans att bo, det är stort problem på landsbygden i dag, säger Anna Roos som är Centerpartiets oppositionsråd i Hylte.

I Hylte är det idag bostadsbrist och stort behov av nya bostäder.

- Men ingen vågar ta den ekonomiska risken att bygga. Momslättnader för den fastighetsägare som vill investera skulle behövas, säger Per Andersson

Han har tillsammans med Malin Svan och Anna Roos skrivit motionen om att stimulera bostadsbyggande på landsbygden.

Enkelt system

- Det är viktigt att det bli ett enkelt system som inte kräver någon större administration och handläggning och som verkligen stimulerar fastighetsägare att våga satsa både i landsbygd och glesbygd, påpekar Malin Svan.

Minskat regelkrångel

Anna Roos fick också gehör för sin motion om att underlätta för långtidssjukskrivna att våga återgå i arbete.

- De tjugofemprocentsintervaller som sjukförsäkringen utgår ifrån vid deltidssjukskrivning och arbetsträning upplevs av många som alltför fyrkantiga. De vill jag ta bort, säger Anna Roos som vill ha ett mer individanpassat system.

Här är alla motioner som går vidare till partistämman i höst!