Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / EU MÅSTE FORTSÄTTA KAMPEN FÖR RENARE HAV

EU MÅSTE FORTSÄTTA KAMPEN FÖR RENARE HAV

Mari-Louise Wernersson är regionpolitiker och vice ordförande i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse och Emilia Lindgren är ordförande för CUF Halland.

 

- Plastskräpet förfular våra halländska stränder. EU behöver politiker som tar ansvar och driver på för bättre miljölagstiftning. Centerpartiets miljöansvar behövs i EU, skriver Mari-Louise Wernersson, Emilia Lindgren och Angeline Eriksson i en debattartikel.

Angeline Eriksson är Centerpartistisk kommunpolitiker i Laholm och ledamot i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse.

 

I början av april hittades en död val uppspolad på Sardiniens stränder. I magen hade den hela 22 kilo plast, bland annat soppåsar, slangar och en påse tvättmedel. Om den nedskräpningstakt vi har idag får fortsätta så kommer det 2050 att finnas mera plast i våra hav än det finns fisk, bedömer bland annat Håll Sverige Rent.

Större ansvar

Nedskräpningen med plaster och utsläppen av gifter i våra hav måste minska och för att klara det behöver EU ta ett större ansvar. Det förbud mot vissa engångsprodukter i plast som träder ikraft 2021 är ett steg åt rätt håll, men för oss Centerpartister är det viktigt att EU fortsätter driva kampen mot miljöskadliga utsläpp i haven framåt!

150 miljoner ton plast

Varje år släpper världen ut ungefär 8 miljoner ton plast i haven. Även om en stor del spolas upp på stränder så har mängden plast som antingen sjunker eller flyter kvar i havsvattnet ökat till ungefär 150 miljoner ton, det motsvarar nästan 14 800 Eiffeltorn, eller strax över en miljon blåvalar. De allra största utsläppen kommer från Sydostasien där sophanteringssystem ofta är bristfälliga eller saknas helt. Som en följd hamnar stora mängder skräp i floder och vattendrag och till slut i havet. Sammantaget står tio floder, två i Afrika och åtta i Asien, för 90 procent av plastutsläppen i havet. Väl i naturen bryts mycket av plasten ner till mikroplaster, som i sin tur ofta binder olika miljögifter och kemikalier, dessa mikroplaster fastnar sedan i matsmältningssystemet på fiskar och havsdjur och slutligen i den mat vi äter. Totalt beräknas 51 biljoner mikroplastpartiklar flyta runt i världens hav.

Stark gemensam röst

För ett litet land som Sverige kan det vara svårt att påverka vad de stora utsläppsjättarna gör. Men genom EU kan vi tala med en stark gemensam röst. Som världens näst största ekonomi är EU ledande när det kommer till att sätta normerna för vilka produkter som säljs på världsmarknaden. När EU nu börjar förbjuda flera engångsartiklar i plast så sänder det viktiga signaler till resten av världen. Centerpartiet vill göra ännu mer: genom att ställa samma höga krav på plast och kemikalier som importeras till EU från andra länder, som vi ställer på det som tillverkas inom EU:s gränser så kan vi bidra till färre och mindre skadliga plastutsläpp världen över.

Europas soptipp

För att kunna ställa krav på andra länder är det också viktigt att sopa rent framför den egna dörren. På Bohuskusten flyter årligen tusentals kubikmeter plast iland, huvudsakligen från andra delar av Europa. Området har blivit så smutsigt att det ibland kallas för Europas soptipp och är en av de mest nedskräpade kuststräckorna i hela EU. Centerpartiets kandidater till Europaparlamentet kämpar för striktare regler för att minska utsläppen av plaster och miljöfarliga kemikalier och för att EU:s ekonomi ska bli mer cirkulär med mycket mer återvinning. Det förbud mot flera engångsartiklar i plast som nu träder i kraft är en bra början, men det är bara början.

Vårt miljöansvar behövs

Om du promenerar längst med Hallands vidsträckta stränder är det nästan oundvikligt att kliva över allt från plastförpackningar och påsar till gamla PET-flaskor och längder av rep. Plastskräpet har tagit över rollen som den nya drivveden och det både förfular och förgiftar vår miljö. Vi Centerpartiet tar kampen mot plastutsläppen och är övertygade om att minskat plastutsläpp för Europa framåt. I Sverige har vi varit drivande för allt bättre miljölagstiftning och vårt miljöansvar behövs i EU!

Mari-Louise Wernersson, vice ordförande Centerpartiet Halland

Emilia Lindgren, ordförande CUF Halland

Angeline Eriksson, kommunpolitiker i Laholm