Europaparlamentariker Fredrick Federley:

- Vi behöver mer handlingskraft

för klimatet, djuren, maten och demokratin

- Kryssa Centerpartiet för mer handlingskraft i EU. Centerpartiet kommer fortsätta leverera - för klimatet, ett bättre djurskydd, säker mat och en grönare och mer konkurrenskraftig jordbrukspolitik, säger Europaparlamentariker Fredrick Federley som toppar Centerpartiets lista inför EU-valet den 26 maj.

Fredrick Federley har blivit känd som en politiker som får saker gjorda i Europaparlamentet. Han har bland annat förhandlat fram en överenskommelse om utsläppshandel, för krafttag mot antibiotikaresistens och höjda klimatambitioner. Han har också drivit på för en grönare och mer konkurrenskraftig jordbrukspolitik. Inför årets valrörelse har hans arbete för ett bättre djurskydd bidragit till att han är starkt påhejad av Liberalernas förra EU-parlamentariker Marit Paulsen.

Värderingsval

Det här valet kommer handla mycket om värderingar, där kampen handlar om vi vill se mer slutenhet eller mer öppenhet.

- Vi i Centerpartiet är tydliga med vad vi väljer. Det behövs mer öppenhet och handel som ger fler svenska företag och jobb, och mer intäkter till den svenska välfärden, säger Fredrick Federley.

Klimatfrågan måste tas på allvar

På flera viktiga områden ser han att Centerpartiet och de liberala värderingarna behövs i EU.

- Att ledarna för några av världens största länder inte tar klimatfrågan på allvar är under all kritik. Vi tror att det är med samarbete vi kan minska utsläppen. Centerpartiet vill se tuffare miljökrav i hela Europa och fler klimatsmarta lösningar, samtidigt som vi vill driva på EU för att se till att maten är sund och säker, säger Fredrick Federley.

Den politiska kraften behövs

Europa har varit skådeplats och uttryck för mänsklighetens såväl bästa som sämsta sidor.

- Det är därför valet till Europaparlamentet är så viktigt. Om det är något vi har lärt oss genom historien så är det att det behövs politiska krafter som kan föra Europa i rätt riktning, säger Fredrick Federley.

Fakta

Några exempel på sånt som EU bidragit till

 • Säkra läkemedel
 • Att vi fått bort de värsta salmonellasorterna
 • Att vi vid behöv snabbt kan spåra och återkalla mat
 • Att vi inte får in skadliga sjukdomar och insekter via snittblommor
 • Bort med onödig antibiotika i djuruppfödning

 

Centerpartiets EU-politik

- EU ska fokusera på rätt saker:

 • Höjda klimat- och miljömål
 • Fri handel och frihet i vardagen
 • Hjälpa människor på flykt – medmänsklighet gör EU starkare
 • Sund mat och ordentligt djurskydd

 

3 viktiga frågor där Centerpartiet gjort skillnad i EU

 • Utsläppshandel för ett grönare Europa

Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley var en av huvudförhandlarna i överenskommelsen om utsläppshandeln som ska göra Europa grönare och mindre beroende av fossila bränslen. 45 procent av EU:s klimatutsläpp kommer ingå i systemet, som framför allt riktat in sig på en skärpning för kolindustrin.

 • Krafttag mot antibiotikaresistens

Som enda svensk var Fredrick Federley 2018 med och fattade beslut om krafttag mot spridningen av antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens leder till 25 000 dödsfall per år i EU. Beslutet innebär att det blir förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte i djurproduktion.

 • Höjda klimatambitioner

EU har under 2018 fattat beslut om ökad andel förbybart i EU:s energiproduktion och tuffare klimatmål. Till år 2030 ska andelen förnybar energi i EU vara 32 procent, ett mål som är bindande. Fredrick Federley deltog i förhandlingarna när man kom överens om den nya lagstiftningen.