Satsning på "En väg in" för barn och unga i regionens nya budgetförslag

Anna Roos och Helene Andersson är glada över viktiga centersatsningar i Alliansens budgetförslag till Region Halland.

 

Centerpartiet tillsammans med övriga Alliansen i Halland har nu presenterat mål och budget för 2020. I den finns ett antal satsningar som är viktiga för Centerpartiet, bland annat på barn och unga.

- Vi har länge arbetat för detta och är glada över att vi nu kan satsa på ”En väg in” för barn och unga, Språkstart Halland och utökat arbete mot barnfetma, säger Anna Roos (C) som är ordförande i Hyltenämnden och ledamot i driftnämnden psykiatri.

För att möta den växande psykiska ohälsan ska det förebyggande arbetet och den psykiatriska vården för såväl barn och unga som för vuxna förbättras.

Hjälp i ett tidigt skede

- Med många olika kompetenser som litar på varandras bedömningar samlat på samma ställe blir det enklare att få hjälp i ett tidigt skede. Helst ska det vara rutschkana in och snabba kontakter. Nyckelord är samtidig, samordnat och sammansatt, säger Anna Roos.

Språk för en bra start

Förutom språk är skolgång en nyckelfaktor för att öka välmåendet bland barn och unga. Tillsammans med kommunerna och andra aktörer fortsätter arbetet för att fler ungdomar ska uppnå gymnasiebehörighet, där satsningen på Språkstart Halland och arbetet med att motverka barnfetma är viktiga ingredienser.

Bredband på landsbygden

Arbetet med bredbandsutbyggnaden är fortsatt prioriterad. År 2020 ska 90 procent av hushållen ha tillgång till bredband.

– Digitalisering är en förutsättning för nyföretagande och utveckling av företag, särskilt på landsbygden. Leveransen av välfärdstjänster, via fiber, måste nu komma igång på allvar så utbyggnaden blir en förutsättning även för en jämlik vård, säger Helene Andersson (C) regionråd i Region Halland.

Läs mer:

Anna Roos vill ha rutschkana in för unga med psykisk ohälsa

Trygga barn lär sig mer

Skattehöjning i Alliansens budgetförslag