Ökade möjligheter för hallänningarna att kunna besöka akuten hemifrån

Helene Andersson och Christian Lidén har i dag klubbat igenom en budget som möjliggör nya digitala möjligheter för hallänningarna.

 

En digital akut är en av utvecklingsmöjligheterna som pekas ut i Region Hallands budget som klubbades av dagens regionfullmäktigemöte.

- Vi vill flytta vården närmare patienten och utforma vården utifrån patientens behov, säger Christian Lidén som är ordförande i driftsnämnden Hallands Sjukhus.

Den teknologiska utvecklingen ger nya möjligheter för en trygg och säker vård närmare invånarna i hemmet eller på jobbet. Ett nytt grepp som finns med i regionens budget är en digital akut.

Bättre stöd

- Hjärtspecialisten kan vara en samtalspartner så att patienten kan få hjälp i hemmet eller på sin vårdcentral. Digitala lösningar ger patienten ökad självständighet och stöd för att själva kunna hantera sin hälsa, säger Christian Lidén.

Arbeta smartare

Digitaliseringen bidrar även till att personalen kan arbeta smartare, få digitalt stöd i arbetet och nya stöd för lärande. En viktig pusselbit är därför satsningen på den fortsatta utbyggnaden av bredband.

Bredband

- Det gäller att alla 77 nätägarna i Halland gemensamt ser till att invånarna har bredband så de kan ta del av exempelvis 1177 Vårdguiden och andra digitala vårdtjänster, säger Helene Andersson.