Tyck till om bussar och tåg i Halland!

- Jag hoppas att många tar chansen att tycka till. Invånarnas synpunkter är viktiga när vi ska utveckla kollektivtrafiken så att den skapar mesta möjliga nytta på både kort och lång sikt, säger Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

 

- Tyck till om bussar och tåg i Halland, uppmanar Helene Andersson (C) som är ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Nu genomför Region Halland en digital enkät om kollektivtrafiken och hur den kan bli bättre.

- Jag hoppas att många tar chansen att tycka till. Invånarnas synpunkter är viktiga när vi ska utveckla kollektivtrafiken så att den skapar mesta möjliga nytta på både kort och lång sikt, säger Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Region Halland samordnar arbetet med att ta fram Regionalt Trafikförsörjningsprogram tillsammans med Hallandstrafiken och i samråd med bland andra Trafikverket och de halländska kommunerna.

Läs mer på Region Hallands hemsida!