• / Nyheter
  • / Unikt stöd till energikartläggning finns i Halland

Unikt stöd till energikartläggning finns i Halland

- Energikartläggningar kan ge vinster för våra halländska företag, men bidrar också till en lägre energianvändning. Det säger Helene Andersson som själv kör bil på el som produceras med sol och vind hemma på gården.

 

I Halland kan små och medelstora företag söka stöd till energikartläggningar, vilket kan ge stora vinster.

- Det här är en satsning som gynnar både det enskilda företaget och ett hållbart Halland, säger Helene Andersson (C), ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

De nationella medel som tidigare utgått från Energimyndigheten drogs in i april, men Regionstyrelsens Tillväxtutskott i Halland tog nyligen ett beslut som gör länet unikt; halländska företag erbjuds fortsatt ekonomiskt stöd till energikartläggningar.

- Energikartläggningar kan ge vinster för våra halländska företag, men bidrar också till en lägre energianvändning. Det här är en satsning som gynnar både det enskilda företaget och ett hållbart Halland, säger Helene Andersson (C), ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

Fortsatt energismart utveckling i Halland
Region Halland uppger i ett pressmeddelande att cirka 50 halländska företag sedan 2011 har fått medel för att göra en energikartläggning.

Små justeringar kan ge stora vinster
Med en energikartläggning får företag koll på hur mycket energi de använder. Företagen får också tips på hur de kan minska energianvändningen. Små justeringar i verksamheten kan minska kostnader, men många företag som gör energiåtgärder får dessutom andra positiva effekter, exempelvis kvalitetshöjning i produktionen, minskat underhållsarbete och bättre arbetsmiljö.

Fakta om Region Hallands Energikontor
Energikontoret arbetar för att öka användningen av förnybar energi och för effektivare energianvändning och guidar invånare och verksamheter mot en energismart framtid. Det är till Energikontoret företag vänder sig för att få hjälp att söka stöd till energikartläggning.
Stödet till energikartläggning gäller inte primärproducenter, det vill säga företag inom jordbruk, trädgård och fiske. Dessa företag omfattas av stöd från EU:s jordbruks- och fiskeriprogram.


Mer information

Här hittar du mer information om Energikontoret och Energikartläggning
Region Hallands Energikartläggning