• / Nyheter
  • / Gör omtag för svensk skogsbrukspolitik

Gör omtag för svensk skogsbrukspolitik

Centerpartiet i Halland vill se ett förstärkt skydd av äganderätten samtidigt som vi vill se bättre förutsättningar för utvecklingen av de produkter och tjänster som skogsnäringen erbjuder. Det skriver Centerpartiet Hallands distriktsledning i en debattartikel.

Centerpartiets politik skapar en grönare och livskraftigare framtid för det Halländska skogsbruket.

Halland är en fantastisk plats på jorden där kusten och spannmålsfälten möter inlandet och skogen. För Halland är skogsbruket en betydande näring, både som plats för rekreation, turism och traditionellt skogsbruk. Dessutom är förädlingsindustrin av skogens produkter en stor del av det Halländska näringslivet.

Centerpartiet i Halland vill se ett förstärkt skydd av äganderätten samtidigt som vi vill se bättre förutsättningar för utvecklingen av de produkter och tjänster som skogsnäringen erbjuder. Under lång tid har svensk skogsbrukspolitik saknat ett helhetsgrepp som möter framtidens utmaningar. Skogen är en av nycklarna till klimatomställning samtidigt som den också utgör en betydande del av den svenska exportekonomin.

Centerpartiet har under lång tid varit drivande i frågan om att göra nya omtag för den svenska skogsbrukspolitiken. En långsiktig och hållbar framtidsbild, med tydliga förutsättningar, krävs för att skogens naturvärden, ekonomiska betydelse och bidrag till klimatomställningen fortsatt skall kunna stärkas. En viktig del i att uppnå denna framtidsbild, är också en förstärkt rättssäkerhet för de som äger och förvaltar den resurs som skogen utgör.

Av denna anledning var skogsnäringen också en mycket viktig del i förhandlingarna med regeringen om Januariavtalet. Som ett resultat av Centerpartiets förhandling tillsattes i sommar en ny statlig utredning. Tack vare Centerpartiets initiativ är utredningens syfte att ge nya förslag på en förstärkt och förtydligad rättssäkerhet för skogsägare. Utredningen skall också föreslå nya modeller för att ”frivilligt” skydda mark med särskilda naturvärden och belysa behov relaterade till klimatomställningen.

Det är med tillförsikt som Centerpartiet i Halland nu noga följer utredningen och fortsätter driva frågor kring skogens betydelse för det Halländska näringslivet. Vi fortsätter också att prioritera klimatomställning, rättssäker äganderätt och naturvärden som avgörande frågor för en långsiktig och hållbar Halländsk skogsnäring.

Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet Halland

Mari-Louise Wernersson, vice ordförande Centerpartiet Halland

Kjell Helgesson, vice ordförande Centerpartiet Halland