Grön skatteväxling är bra för både miljön och ekonomin

Grön skatteväxling är en del av resultatet i januariöverenskommelsen. Nu kommer en kemikalieskatt, vilket har uppmärksammats av Radio Halland.

- Det handlar om att göra en grön skatteväxling och höja skatterna på det som påverkar miljön negativt och sänka skatten på jobb och företagande, säger Ola Johansson.

– Hela den här gröna skatteväxlingen den syftar till att de här företagen ska kunna anställa fler och växa, säger Ola Johansson till Radio Halland.

Grön skatteväxling är en del av resultatet i januariöverenskommelsen som Centerpartiet och Liberalerna gjort med riksdagen. Slopad arbetsgivaravgift för den första anställda i två år, får fler människor i arbete.

Grön skatteväxling är bra för både miljön och ekonomin. Högre skatter på det som påverkar miljön negativt, gör att vi kan sänka skatten på jobb, företagande och investeringar. På så sätt gör vi det lättare för svenska företag att bidra till svensk ekonomi och sysselsättning. Samtidigt som utsläpp och miljöpåverkan minskar när förorenaren får betala utsläppskostnaden.

Centerpartiet vill:

  • Införa en grön bilbonus och bonus för att tanka lastbilar med biobränsle
  • Införa en skatt på avfallsförbränning
  • Införa en breddad kemikalieskatt

Läs mer:

Grön skatteväxling debatteras i Radio Halland

Centerpartiet föreslår grön skatteväxling