Grön Rehab får 3 miljoner

Centerpartiets regionråd Helene Andersson är glad över att Grön rehab kan fortsätta året ut. Verksamheten är viktig för personer med bland annat utmattningssyndrom.

 

I dag beslutade regionstyrelsen om tre miljoner kronor till Grön rehab.

- Det här är en viktig fråga för oss i Centerpartiet. Grön Rehab vänder sig i första hand till personer med utmattningssyndrom, varav de flesta är kvinnor så det är viktigt både ur jämställdhetssynpunkt och för personer med de här symtomen, säger Centerpartiets regionråd Helene Andersson.

Regionstyrelsens beslut innebär att arbetet med Grön rehab i Halland får ett tillskott på tre miljoner kronor för att finansiera verksamheten under återstoden av 2019.

Sedan snart två år har vårdcentralerna i Halland kunnat remittera patienter med bland annat lättare depressioner, ångest och stressrelaterade sjukdomar till så kallad Grön rehab. Fem upphandlade leverantörer erbjuder aktiviteter och ett socialt sammanhang, kopplat till djur och natur, under åtta till tolv veckor.

Grön rehab har under 2019 kostat betydligt mer än vad som var budgeterat. Därför ges nu ett tillskott på tre miljoner kronor för att verksamheten ska kunna bedrivas vidare under 2019. Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott beslutade i juni att förlänga avtalen med de fem leverantörerna med ytterligare tolv månader.

En uppföljning av Grön rehab i Halland pågår och därefter kommer beslut att fattas om i vilken form verksamheten ska erbjudas när nuvarande avtal går ut.