Centerpartiet gör budgeten grönare

Centerpartiet har fått igenom en rad åtgärder på miljöområdet i den budget som presenteras i dag.

- Vi ser till att gynna miljövänliga åtgärder som installation av solceller och övergången till en fossilfri fordonsflotta. Vi hjälper också företag som arbetar med nästa generations miljöteknik, samt förstärker avdraget för de som jobbar med forskning och utveckling, skriver den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson (C) i en debattartikel.

Idag presenteras en budget med stort fokus på klimatet, åtgärder för en levande landsbygd och ett mer effektivt jobbskapande. Det är också en budget som sänker de skatter som hämmar tillväxten.

Grön skatteväxling

Centerpartiet har fått igenom betydande förändringar av den ekonomiska politiken som stärker hela landet inför framtiden. Vissa av skattesänkningarna är en del av en grön skatteväxling, där skatten på jobb och företagande sjunker medan miljö- och klimatskadlig verksamhet betalar mer i skatt.

Nästa generations miljöteknik

Vi ser till att gynna miljövänliga åtgärder som installation av solceller och övergången till en fossilfri fordonsflotta. Vi hjälper också företag som arbetar med nästa generations miljöteknik, samt förstärker avdraget för de som jobbar med forskning och utveckling.

Vi satsar på att sänka arbetsgivaravgifterna betydligt för personer som är nya på arbetsmarknaden genom ett ingångsavdrag. Vi ser till att etableringsjobben införs och utökas så att även småföretag kan använda den nya anställningsformen, samt att det satsas betydligt mer på svenskundervisning för nyanlända för att snabba på och förbättra integrationen.

Stärkt kompetens i sjukvården

Pensionärer får det bättre, genom att skillnaderna i skatt mellan de som arbetar och de som arbetat jämnas ut, och genom att grundskyddet höjs för dem med lägst pension. Vi ser också till att stärka kompetensen inom sjukvården genom att satsa på karriärtjänster för sjuksköterskor. Vi hoppas också att utvecklingsåret får effekt på människors vilja att utbilda sig och satsa på nyföretagande.

Värnskatten var en tillfällig skatt som med precision träffade personer som genom arbete och utbildning tjänar mest. Den tas nu bort eftersom den ansetts ha minskat drivkraften för kvinnor och män att bli framgångsrika i sin yrkesroll. Vi sänker skatten för hundratusentals människor i norra västra Sverige. Vi satsar också på nattåg, bättre vägar och bredbandsutbyggnad, samt på fler statliga servicekontor i glesbefolkade län.

Klimatbonus

Vi har sett till att skatten på bensin och diesel sänks nästa år. Det innebär att skatten endast indexeras upp i takt med övriga priser i ekonomin. Samtidigt oroas vi över hur ofred mellan oljestater driver upp oljepriserna på ett sätt vi inte kan påverka. Vi ökar takten i omställningen av transportsektorn, mest av allt för att minska de klimatfarliga utsläppen. Den som köper en miljöbil får ta del av klimatbonusen. Samtidigt förbättras ladd-infrastrukturen.

Försvaret kommer att få ett historiskt tillskott under de kommande åren. Fem miljarder tillförs 2022, sedan lägger vi till ytterligare fem miljarder årligen. Vi säkrar med det svensk försvarsförmåga i en orolig tid. Något det råder bred politisk enighet om att behövs, precis som vi är om att förstärkningar av rättskedjan, polis, kriminalvård m.m. ska göras.

Vi tar ansvar

Centerpartiet valde att ta ansvar för Sverige. Mycket viktig Centerpolitik genomförs nu med budgeten, och fler stora förändringar är planerade när del efter del av Januariavtalet träder i kraft.

Ola Johansson, riksdagsledamot (c)