nytt förslag ska minska krånglet med solceller

Henrik Oretorp och Kjell Helgesson från Halmstad väntas på partistämman i Karlstad få stöd för sin motion om att minska regelkrånglet för den som vill sätta upp solceller.

- I dag finns det en rad hinder för den som har flera byggnader på sin fastighet och som vill kunna utnyttja ytorna på ett effektivt sätt. Det vill vi ändra på, säger Henrik Oretorp som är ombud på stämman och ordförande för Centerpartiet Halland.

Krångliga myndighetskrav, högre skatter och regler som säger att man inte får dra ledningar mellan olika hus fördyrar och ger en sämre produktion av solel.

- Vi har hos partistyrelsen fått gehör för att underlätta för att dra elledningar mellan fastigheter för en effektiv solcellsanvändning. De förslår också att stämman ska besluta att Centerpartiet ska verka för incitament för fastighetsägare att använda solceller i större utsträckning, säger Kjell Helgesson som är vice ordförande för Centerpartiet Halland och ombud på stämman.

- Vi behöver ställa om till förnybar energi och då måste det vara lätt att göra rätt. Våra myndigheter ska inte försvåra omställningen med onödigt krångliga regler, säger Henrik Oretorp.

Fakta om partistämman

Halland har 17 ombud med rösträtt på partistämman i Karlstad, men över 30 personer är på plats för att följa debatten. På 4 dagar ska ombuden behandla närmare 1 000 förslag och 5 politiska program.