Årsrika vill bidra - startar nytt nätverk

Lars-Roland Svensson, Charlotte Wennerberg, PeO Christensson och Monica Hansson leder Centerpartiet Hallands seniornätverk.

 

Ett gäng glada seniorer startar nu ett seniornätverk inom Centerpartiet Halland och rivstartar med en friskvårdsaktivitet.

- Det seniora livet är nästan en tredjedel av livet, men när man blir pensionär är det många som glömmer bort att vi har många kloka erfarenheter som vi kan dela med oss av i politiken, säger Charlotte Wennerberg som också är ledamot i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse.

Seniornätverket kommer att arrangera träffar runtom i Halland för att synliggöra seniorfrågorna på olika sätt.

- Vi ska ha kul när vi träffas. Vår första aktivitet blir ett friskvårds-samkväm på Slöinge kafferosteri tisdag 22 oktober. Temat är ”Vi mognar bäst med gott humör, motion och goda matvanor”, berättar Charlotte Wennerberg.

Hon hoppas många av centerorganisationernas medlemmar kommer.

- Vi vill veta vilka frågor som åldersrika medlemmar vill att vi ska driva. Vi seniorer för Halland framåt, säger hon.

Se annonsen om friskvårds-samkvämet

Fakta

Några frågor som Seniornätverket ska driva:

  • Attityd gentemot seniorer
  • Allas lika värde – gäller även seniorer
  • Bostadskvalitet för seniorer
  • Jämlik vård- och omsorg i hela Halland


Vilka frågor tycker du att vi ska driva för seniorer i Halland?

Kom så lyssnar vi, förbered gärna förslag, maila gärna eller ring!

Monika Hansson monika.toften@gmail.com 0702- 99 65 45

Lars-Roland Svensson rollecop@telia.com, 0705-46 02 63

PeO Christensson, poc@minvard.se , 0704- 93 05 26

Charlotte Wennerberg, wennerbergarkitektkontor@telia.com , 0707-14 36 46