Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Ola Johansson (C) föreslår åtgärder för att hindra sexuella övergrepp

Ola Johansson (C) föreslår åtgärder för att hindra sexuella övergrepp

Offentlig verksamhet ska ha programvara som gör det möjligt att spåra personer som utsätter barn för sexuella övergrepp på nätet. Det föreslår Ola Johansson i en motion till riksdagen.

 

Den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson (C) föreslår i en motion till riksdagen att all offentlig verksamhet inom stat, region och kommuner ska använda programvara som upptäcker och spårar personer som utsätter barn för sexuella övergrepp på nätet.

Ola Johansson var bland de första riksdagsledamöterna att väcka frågan om att vid samtliga skolor i Sverige, införa programvaror som upptäcker och filtrerar bort pornografi från hemsidor med hjälp av så kallade ”porrfilter”. Nu tar han steget vidare och vill att detekteringsprogram används som även upptäcker när barn utsätts för sexuella övergrepp av förövare med hjälp av skolans datorer, läsplattor och andra enheter som använder sig av skolans nätverk.

Ett av fem barn

Ett barn av fem utsätts för sexuella övergrepp och ett övergrepp som skett på nätet kan lätt leda till fysiska övergrepp. I Sverige har ungefär hälften av de som dömts för sexualbrott mot barn också domar som rör barnpornografi.

- Bara vetskapen att man har exponerat sig på bild och att den bilden finns någonstans och kan spridas digitalt innebär en påfrestning för barnet, som kan jämföras med att ha utsatts fysiskt, säger Ola Johansson.

Spåra förövare

Nu vill Ola att all offentlig verksamhet inom stat, region och kommuner handlar upp och använder sådan programvara som upptäcker nedladdning och spårar upp förövaren så att den kan gripas. Man ska även se över sina rutiner för att bättre kunna hantera barnpornografibrott.