Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / 1 av 3 jobb i Halland blir aldrig tillsatta

1 av 3 jobb i Halland blir aldrig tillsatta

Mer än var tredje gång lyckas man inte hitta personal vid jobbrekrytering i Halland. Svårast är det att rekrytera ny personal i byggbranschen och till vård och omsorg.

 

Mer än var tredje gång lyckas man inte hitta personal vid jobbrekrytering i Halland. Det får till följd att det saknas personal ibland annat sjukvården, äldreomsorgen och byggbranschen.

Svårast att rekrytera är det i byggbranschen och vård och omsorg. Här blir nämligen två av tre jobb aldrig tillsatta. Andelen jobbrekryteringar där man inte lyckas hitta personal ligger på 67 procent i byggverksamheten, 58 procent i vård och omsorg, 38 procent i industrin, 33 procent i jord- och skogsbruk och 25 procent i utbildning. Detta framgår av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2019.

Låg arbetslöshet

Halland har bland landets lägsta arbetslöshet, men bristen på arbetskraft ligger istället på höga nivåer. Intervjuerna med privata arbetsgivare i länet visar att en av tre behöver rekrytera. Två av tre företag uppger också att de inte kan växa utan att nyrekrytera. Bristen på arbetskraft påverkar verksamheterna och hämmar tillväxten.

Brist på personal

Bristen på personal är ett stort problem i hela landet. 20 av 21 regioner saknar bland annat sjuksköterskor. Statistiska Centralbyråns prognoser visar att det även i fortsättningen kommer vara svårt att rekrytera vårdutbildad personal i äldreomsorgen. Samtidigt som antalet över 80 år ökar, så minskar nämligen intresset för vård- och omsorgsutbildningarna.

Mindre pengar till välfärd

När företagen inte hittar personal kan de tvingas minska sin produktion. Om företagen i Halland går sämre så får kommunerna och regionen mindre skattepengar att använda till sjukvård, äldreomsorg och skola. Brist på arbetskraft kan därmed skapa en ond spiral och påverka oss alla i vardagen.

Text: Anki Enevoldsen

Hjälp oss hitta nya lösningar!

Kortfakta Brist på arbetskraft i Halland

Det främsta tillväxthindret hos småföretagen i Hallands län är svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft. Omkring vart tredje företag anger detta som största hindret.

Källa: Småföretagsbarometern 2019

I en prognos som Region Halland låtit göra beräknas exempelvis den halländska arbetsmarknaden växa med närmare 15 000 sysselsatta fram till år 2030. Därutöver beräknas nästan 46 000 personer gå i pension vilket innebär att det finns tämligen omfattande rekryteringsbehov framöver.

Källa: Region Halland

Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn i hela Sverige fram till 2026.

Källa: SKL Sveriges kommuner och regioner

Läs mer i olika media:

Brist på arbetskraft trots fler arbetslösa

Så lockar byggbranschen fler kvinnor

Brist på arbetskraft ökar behovet av maskinell röjning

Brist på arbetskraft leder till övertid

Arbetskraftsbrist kräver nya sätt att jobba

De studerar till undersköterskor

Tekniken kan kanske fixa framtidens äldreomsorg

Nysvenska män räddar sommaren i hemtjänsten

Ny prognos: Om 15 år saknas 45 000 lärare

Nytt praokoncept ska locka fler till industrin

Unga ges chansen att jobba i äldreomsorgen

Lägre arbetslöshet väntar i Halland