Stora utmaningar för sjukvården i Halland

- Centerpartiet jobbar för att den dagliga sjukvården ska finnas nära dig som hallänning och vara tillgänglig när behov uppstår, säger Christian Lidén (C).

 

- Halland ligger i topp när sjukvården mäts, men framåt är utmaningarna stora om vi ska vi kunna fortsätta leverera sjukvård i världsklass, säger Centerpartiets Christian Lidén som är ordförande i driftsnämnden Hallands Sjukhus.

Vilka är de stora utmaningarna som sjukvården står inför?

- Den stora utmaningen är en växande befolkning som lever längre i kombination med ökade kostnader för diagnostik och läkemedel. Dessutom får vi allt svårare att hitta personal. Framtidsutsikterna är att vi inte kan rekrytera ny personal i tillräckligt stor omfattning för att täcka behovet av framtida sjukvård, säger Christian Lidén.

Vilka är lösningarna?

- Det är ett långsiktigt arbete som är lösningen där samarbete med kommunerna är en avgörande framgångsfaktor. Vi behöver utveckla det ytterligare för att kunna möta patientens behov av vård på bästa vis så nära patientens hem som möjligt, genom att skapa trygghet för både patient och personal. Ny teknik är ett hjälpmedel som kan underlätta detta arbete, berättar Christian Lidén.

- Sjukvården behöver utvecklas med nya arbetsmetoder som även sparar tid för personalen. Fokus är att använda varje persons kompetens på bästa vis, att rätt händer gör rätt saker, säger Christian Lidén.

Personalen är en viktig faktor till de goda resultat vi har och därför jobbar Region Halland kontinuerligt med att bibehålla och kompetensutveckla samtidigt som behovet av bemanningspersonal minskas.

- Mer sjukvård utförs idag utan att patienten behöver läggas in på sjukhus. Operationer genomförs under dagen där patienten kan gå hem tidigt.

Vad gör Centerpartiet?

- Centerpartiet har i budget för 2020 lagt förslag om att införa en digital akut för att Hallänningarna enklare ska kunna få kontakt med sjukvården för råd och stöd, säger Christian Lidén.

- Centerpartiet har varit drivande för att Region Halland nu ska införa ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa. Det innebär att du som söker hjälp för att du mår psykiskt dåligt inte ska behöva veta exakt vart du skall vända dig eller behöva söka till flera olika utan vården skall vara utformad så du får hjälp framåt hela tiden i vårdkedjan.

- Centerpartiet jobbar för att den dagliga sjukvården ska finnas nära dig som Hallänning och vara tillgänglig när behov uppstår. Vi ser även att en god kvalité är viktigare än avstånd när det gäller exempelvis en operation som du gör en gång i livet.

Hur kan hallänningarna bidra?

- Som hallänning ska det vara lätt att göra rätt. Har du behov av sjukvård är den första instansen din vårdcentral, som är basen i din sjukvård. Det är vårdcentralen som skall hålla ihop vården. Vill man har råd och hjälp kring sina symtom eller vart man ska söka vård kan man alltid ringa 1177 eller besöka deras internetsida 1177.se där mycket information finns. Råkar man ut för en olycka, får andningsbesvär eller kraftiga smärtor ska man såklart ringa 112 eller uppsöka akutmottagning.

Genom att söka vård på rätt ställe utifrån dina symtom får du oftast både snabbast och bäst hjälp med dina besvär.

Kortfakta Halland

  • Halland har nu cirka 330 000 invånare och hade 2018 den tredje största befolkningsökningen i landet.
  • Halland ligger i topp när kvalitén på sjukvården mäts. SKL tar fram statistik och Region Halland ligger i övre tredjedelen på 21 av 24 områden.
  • Kostnaderna för läkemedel inom Region Halland ökade med 27 procent mellan 2017 och 2018.
  • Hallands Sjukhus har cirka 3 800 medarbetare.

Sjukvårdens utmaningar

  • Den demografiska utvecklingen där Halland hela tiden växer befolkningsmässigt är positiv, men bidrar också till att fler behöver sjukvård.
  • Den medicinska utvecklingen går fort vilket göra att vi idag kan bota eller lindra sjukdomar i allt större grad, vilket gör att vi även lever längre.
  • Sjukvården blir mer och mer specialiserad. För att personalen ska kunna upprätthålla kompetens krävs att de träffar en viss mängd patienter. Det gör att mindre specialiteter behöver koncentreras till någon eller några utbudspunkter för att kunna bibehålla kvalitén.
  • Med den snabba utvecklingen inom diagnostik som laboratorieprover och röntgen undersökningar så ökar kostnaderna för dessa snabbt. Även läkemedelskostnaderna är en utmaning för ekonomin.
  • Kompetensförsörjning med personal.