1 av 3 jobb i Halland blir aldrig tillsatta

Mer än var tredje gång lyckas man inte hitta personal vid jobbrekrytering i Halland. Svårast är det att rekrytera ny personal i byggbranschen och till vård och omsorg. Det skriver Henrik Oretorp, Mari-Louise Wernersson och Kjell Helgesson i en insändare.

 

Mer än var tredje gång lyckas man inte hitta personal vid jobbrekrytering i Halland. Det får till följd att det saknas personal i bland annat sjukvård, äldreomsorg och byggbranschen. Det skriver Centerpartiet Hallands ledning Henrik Oretorp, Mari-Louise Wernersson och Kjell Helgesson i en insändare.

Byggbranschen och vård och omsorg har svårast att rekrytera personal. Här blir nämligen två av tre jobb aldrig tillsatta. Andelen jobbrekryteringar där man inte lyckas hitta personal ligger på 67 procent i byggverksamheten, 58 procent i vård och omsorg, 38 procent i industrin, 33 procent i jord- och skogsbruk och 25 procent i utbildning. Detta framgår av Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2019.

Halland har bland landets lägsta arbetslöshet, men bristen på arbetskraft ligger istället på höga nivåer. Intervjuerna med privata arbetsgivare i länet visar att en av tre behöver rekrytera. Två av tre företag uppger också att de inte kan växa utan att nyrekrytera. Bristen på arbetskraft påverkar verksamheterna och hämmar tillväxten.

När företagen inte hittar personal kan de tvingas minska sin produktion. Om företagen i Halland går sämre så får kommunerna och regionen mindre skattepengar att använda till sjukvård, äldreomsorg och skola. Brist på arbetskraft kan därmed skapa en ond spiral och påverka oss alla i vardagen.

För att vända trenden och få hjälp att hitta lösningar på problemet med brist på arbetskraft vänder sig Centerpartiet nu till alla som bor i Halland. Hoppas du vill delta i arbetet framåt!

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet Halland

Mari-Louise Wernersson, vice ordförande Centerpartiet Halland

Kjell Helgesson, vice ordförande Centerpartiet Halland

Hjälp oss hitta nya lösningar!