Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Inför nyvalet i Storbritannien: Isabelle Pucher om Brexit inifrån

Inför nyvalet i Storbritannien:

Isabelle Pucher om Brexit inifrån

Brexit och nyval. Det händer mycket inom politiken i Storbritannien just nu.- Helt klart är att den politiska kartan i Storbritannien håller på att ritas om, säger Isabell Pucher här med St James’s Park i bakgrunden.

 

Den 12 december genomförs nyval i Storbritannien. För att försöka förstå den långvariga politiska röran som britterna hamnat i har vi intervjuat Isabelle Pucher som är född och uppvuxen i Knäred i Laholm och som nu är chef över Liberal Democrats Internationella Kansli i England.


"Den som säger att politik är tråkigt har inte följt politik i Storbritannien"

Hur ser du på Brexit som svensk?

- Som svensk ser man Brexit nästan som ett fenomen. Ett fenomen som britterna själva skapat och som inte stämmer överens med den logik som finns gällande frihandelsavtal, fri rörliget, Erasmus, britternas ställning i världen etc, eftersom det med stor sannolikhet kommer skada deras egen ekonomi om de lämnar blocket.

Hur ser du på Brexit som anställd i ett brittiskt parti?

- Det är logiskt att frågan seglat upp nu och blivit högsta prioritet i landet. I årtionden har politiker skyllt ifrån sig mindre bra politiska beslut på EU och framhållit att bra beslut kommer från Westminster. Då är det inte konstigt att landets invånare känner ett visst förakt gentemot Bryssel. Blandar man då in oärlighet, politiskt spel och oansvarighet i folkomröstningskampanjen tillsammans med karriärambitioner från högt uppsatta politiker, på båda sidor, så är det heller inte konstigt att receptet blev en taskig soppa.

Vad handlar Brexit egentligen om?

- Brexit handlar inte om faktabaserad logik, utan om känsla. Om känslan att ”äntligen ta tillbaka kontroll”, bryta sig loss så att Storbritannien återigen kan vara ett ledande land i världen. En känsla och upplevelse som sitter djupt rotad hos delar av folket och som man ska vara försiktig med att förkasta. Den känslan, från båda sidorna, har slutat i otaliga skilsmässor bland familjer. Som svensk kan det vara svårt att förstå när man är van vid kompromisser och faktabaserad logik – långt ifrån känsla och upplevelser.

- Men även om 17 miljoner britter röstade för att lämna EU, så röstade 16 miljoner för att stanna kvar i EU. Speciellt den yngre generationen som är vana vid den fria rörligheten, Erasmus och den okomplicerade livsstil som EU faktiskt tillhandahåller oss.

Vad betyder nyvalet den 12 december?

- Det är ett avgörande val som handlar om sakfrågor som Brexit, den nationella sjukvården och skatteinvesteringar. Något som också har seglat upp som ett viktigt ämne för väljarna är sanning och pålitlighet, vilket jag tror grundar sig mycket i Brexit-folkomröstningen. Dessutom har vi aldrig förut sett valpakter, på den här nivån, mellan olika partier vilket tyder på att den politiska kartan i Storbritannien håller på att ritas om.

Kommer Storbritannien att lämna EU?

- Det finns en anledning till varför de inte lämnat EU än. Parlamentet har tagit mycket politiskt ansvar, men också skapat stor oenighet. Nyvalet som utlöstes i början av november är ett val som kommer att sätta riktningen för Storbritanniens skuta för flera generationer framöver. På grund av Storbritanniens valsystem är det svårt att på förhand förutse hur många riksdagsledamöter varje parti slutligen kommer att få, vilket är avgörande gällande framtiden för Brexit. En sak är säker: skulle britterna rösta i en ny folkomröstning idag skulle dem rösta för att stanna i EU, enligt undersökningar.

Hur är läget för Liberal Democrats?

- Under årets gång har Liberal Democrats stärkt sitt medlemsantal till över 120 000 medlemmar, det är högsta siffran i partiets historia och den tickar bara uppåt. De har också utökat sin ställning i underhuset från 8 riksdagsledamöter till nuvarande 21. Det klara ställningstagande i Brexit-frågan som Liberal Democrats gjort, tilltalar många centristiska politiker från andra partier som känner att deras egna partier gått för långt ut till kanten.

- Den som säger att politik är tråkigt har inte följt politik i Storbritannien, avslutar Isabelle Pucher som givetvis hoppas att britterna stannar i EU.

Fakta:

Liberal Democrats

Det är det brittiska systerpartiet till Centerpartiet och Liberalerna och tillhör samma grupp i det Europeiska Parlamentet, Renew Europe. Liberal Democrats är det största, och var länge det enda, partiet i Storbritannien som vill stanna kvar i EU.

Brexit
I en folkomröstning 2016 röstade britterna nej till ett fortsatt EU-medlemskap med siffrorna 51,9% mot 48,1%. Den brittiska regeringen begärde utträde i mars 2017, vilket verkställdes i år. Utträdet är för tillfället uppskjutet till den 31 januari 2020.

Nyval

12 december 2019 genomförs nyval i Storbritannien.