Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Så utvecklar vi landsbygden

Så utvecklar vi landsbygden

Vi har frågat Centerpartiets ledande politiker i Hallands kommuner hur de utvecklar landsbygden. Så här svarar de

Anneli Andelén, oppositionsråd i Falkenberg

Vi arbetar för gym i Ullared och bibliotek i Ätran

"Vi försöker hela tiden trycka på vikten av att göra strategiska markinköp i inlandet. Byggnation behövs i hela kommunen.

Strandskyddet sätter käppar i hjulen. Därför ser vi fram emot strandskyddsutredningen som Centerpartiet har drivit igenom i januariavtalet. Den kommer att vara klar valåret 2022.

Sen är det viktigt att utveckla kommunens utvecklade serviceorter. I vårt budgetförslag har vi därför med satsningar på våra landsbygdsorter, till exempel gym i Ullared och bibliotek i Ätran. Vi har också satsat på tillgänglighet vid våra badplatser både vid havet och insjöarna."

Fredrik Hansson, kommunalråd i Kungsbacka

Vi driver på satsning på villor och förskola i Gällinge

"I Kungsbacka driver Centerpartiet aktivt att hela vår kommun ska utvecklas med nya bostäder, verksamheter och kommunal service! I Gällinge beslutar kommunfullmäktige i slutet av 2019 att anta en detaljplan som möjliggör att cirka 30 villor kan byggas vid Skärsjövägen, nära Skårs Gård. Det känns väldigt roligt att byggnationen snart kan bli verklighet, då vi jobbat aktivt med ärendet under lång tid. Planering pågår även för att bygga ut förskolan på Gamla Gällingevägen med plats för ytterligare 40 barn. En satsning som ska vara klar 2021! Detta är några exempel på hur Centerpartiet driver frågan om utveckling på landsbygden."

Anna Roos, oppositionsråd i Hylte

Du ska kunna bo, verka och leva i hela kommunen

"Centerpartiet i Hylte verkar för att det ska fungera att bo, verka och leva i hela kommunen. Eftersom hela Hylte är landsbygd med tätorter så bedriver vi ingen specifik landsbygdspolitik – all politik är för alla! Under valrörelsen fick vi många synpunkter på systemet kring skolskjutsar. Efter fördjupade samtal med en grupp som hört av sig la vi i Barn- och ungdomsnämnden tio förslag på tillägg och revideringar på skolskjutsreglerna. Att lyssna på dem som berörs av vår verksamhet och lyfta frågor som kan underlätta för våra barnfamiljer på landsbygden är viktigt för oss. Det är viktigt att inte bara lova saker i en valrörelse utan att faktiskt sedan komma med konkreta förslag och tillsammans med invånarna utveckla vår verksamhet.

"

Jenny Axelsson, kommunråd i Halmstad

En välmående landsbygd lockar nya invånare

"Genom orterna som starka noder med service och mötesplatser, och ständig dialog med invånare om hur man vill se sin trakt utvecklas. Nybyggnation av bostäder för både unga och gamla visar framtidstro och gör att företag vågar etablera och växa. Utvecklingsprogram formar samarbetet mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv. Ett tydligt budskap från kommunen att det är tillsammans vi utvecklar hela kommunen uppmuntrar alla till ansvar för en välmående landsbygd som lockar både nya invånare och turister."

Erling Cronqvist, kommunstyrelsens ordförande i Laholm

Årligt stöd till ideella byalag och samhällsföreningar

"I Laholms kommun är dialogen med byalag och samhällsföreningar viktig, kommunen avsätter årligen en summa pengar för utveckling och försköning av de olika tätorterna enligt ett rullande schema. Vad som skall göras sker i en dialog med byalag och samhällsföreningar.

Det genomförs också byalagsträffar där det först skickas ut en enkät om vad som är bra på orten eller vad som är utmaningar för orten. Efter det genomförs ett dialogmöte där berörda tjänstemän deltar. Politiken träffar byalagsrådet två gånger om året, som består av representanter de olika föreningarna.

I årets budget så finns det med att byalag och samhällsföreningar kan få ett stöd om 5000 kronor per förening och ort eller bygd. Detta kommer att underlätta arbetet för föreningarna framöver."

Christofer Bergenblock, kommunråd i Varberg

Konst i hela kommunen

"I Varberg gör vi många olika saker för att utveckla hela kommunen, men en av de saker som är unik är vår satsning på konst på landsbygden! Sedan tre år tillbaka avsätter kommunen årligen en miljon kronor till konstnärlig gestaltning utanför Varbergs tätort. Detta har hittills resulterat i åtta muralmålningar på olika platser i kommunen, en konstnärlig gestaltning av ungdomshänget i Veddige och en konstnärlig gestaltning av den nya parken i Tvååker. Näst på tur står Världsarvet Grimeton. Konst är något som alla har rätt att uppleva, oberoende av var man bor i kommunen!"