Vad tycker du är viktigt för en levande landsbygd?

Vi har frågat några hallänningar vad de tycker är viktigt för en levande landsbygd. Här är deras svar.

Emilia Lindgren, Ordförande CUF Halland

"Det viktigaste enligt mig är att förutsättningarna finns, alltså frihet både för rörelse och företagande."

Christian Johansson, lantbrukare, Frillesås

"En levande landsbygd kräver att människor kan bo och verka där. En viktig grundsten för detta är en fungerande förskola och skola i närområdet. Saknas detta kommer bygden på sikt att avfolkas då attraktionskraften minskar för barnfamiljer att bo på landet. En attraktiv landsbygd för alla åldrar ger en levande landsbygd."

Mikael Carlsson, Åskloster

"Att nyhetsrapporteringen fungerar så alla får korrekt information om t.ex migrationen."

Erika Erlingsson, nyvald ersättare i Kommunstyrelsen, Sandsered

"För en levande landsbygd tycker jag det är viktigt att det finns möjligheter för alla att kunna bo och verka på landsbygden. Att det ska finnas tillgång på service, infrastruktur och bostäder.

Det är också på landsbygden många av våra åtgärder för att hindra och lindra klimatförändringarna också sker, som t ex hålla landskapen öppna med hjälp av betande djur, plantering av ny skog etc. En möjligheternas landsbygd!"

Maria Bronelius, Laholm

"Kontakter med omvärlden! Bredband, post inklusive paket, vägar, skolskjuts och buss gör att vardagen flyter på bra."

Pierre Håkansson, Öinge

"Goda kommunikationer i alla former är helt nödvändiga för att en landsbygd ska utvecklas och överleva."

Beatrice Pålsson, Ätrafors

"Fungerande kommunikationer, bra småskolor och äldreboenden. Där är det lätt att bygga, bo och leva. Där finns ett sunt och framtidstänkande näringsliv av alla dess slag. Där finns förståelsen för alla och allas olika förutsättningar. Det är en levande och hållbar landsbygd för mig."

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.