NY cykelplan ska fastställas i år

Region Halland har tagit fram ett förslag till en ny regional cykelplan för Halland.

- Den har varit ute på remiss och kommer att fastställas under 2020, berättar Centerpartiets regionråd Helene Andersson.

4 av 10 hallänningar har möjlighet att cykla till arbetet inom 30 minuter. Potentialen för skolelever är ännu högre. Cykelplanen ska vara ett redskap som tydliggör vilka insatser som ska göra att Halland ökar andelen som cyklar.

Bra för hälsa och miljö

- Många cyklar vilket är bra för både folkhälsa och miljö, säger Helene Andersson.

Kattegattleden, Nissaleden i Hylte och andra cykelleder i hela Halland bidrar till att fler kan ge sig ut på cykelsemester och gynnar även det halländska näringslivet längs lederna. För att hallänningarna ska kunna använda cykeln mer i vardagen krävs en bra och säker infrastruktur för cykeln.

Det ska vara enkelt

- Det ska vara enkelt att förflytta sig med olika trafikslag i hela Halland. Genom den regionala cykelplanen skapar vi förutsättningar för att utveckla cykelns potential i Halland samt synliggöra cykelns positiva effekter, säger Helene Andersson.