Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Positivt resultat för Hallands sjukhus

Positivt resultat för Hallands sjukhus

- Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare som bidragit till det positiva resultatet. Det är ett långsiktigt arbete med ständiga förbättringar som bidragit, säger Christian Lidén.

 

Årsredovisningen för Hallands sjukhus visar att verksamheten levererat hälso- och sjukvård med hög kvalitet och tillgänglighet med en ekonomi i balans.
- Det ligger ett långsiktigt och systematiskt arbete bakom det här fina resultatet och nu finns det goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten, säger Christian Lidén, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus.

Vid nämndens sammanträde idag fick ledamöterna en presentation av årsredovisningen för 2019. I ett nationellt perspektiv ligger Hallands sjukhus sedan länge i topp jämförelse med andra sjukhus när det gäller vårdkvalitet och tillgänglighet. 2019 uppnådde sjukhuset dessutom en ekonomi i balans. Den medarbetarenkät som genomfördes under hösten visar ett fortsatt stort engagemang, vilket är en viktig framgångsfaktor. Christian Lidén, ordförande i nämnden, är stolt över resultatet:

- Det är ett ihärdigt och långsiktigt arbete med ständiga förbättringar som lett fram till resultatet. Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare som bidragit till detta!

Läs mer på Region Hallands hemsida!