Företagare tar Halland framåt!

- Vi vill att Halland blir Sveriges mest attraktiva företagarregion! Då handlar det inte bara om skatter och avgifter, det handlar även om bemötande, stöd och satsningar på utbildning, skriver Henrik Oretorp och Anders Eriksson i en insändare.

Företagen är grunden för att skapa ett livskraftigt välfärdssamhälle. Halland är, redan idag, en välfungerande region för både företag och företagare. Centerpartiet vill dock att Halland inte bara är en välfungerande företagarregion, vi vill även att Halland blir Sveriges mest attraktiva företagarregioner.

Företagen är grunden
Det handlar om att bygga ett tryggt och välfungerade samhälle. Företagen är grunden för ett samhälle som fungerar. Det är företagen som skapar jobben, tillverkar och importerar det vi behöver, levererar våra livsmedel och tar hand om våra kulturlandskap. Utan dessa företag har vårt samhälle ingen möjlighet till utveckling och välfärd.

Respekt och öppenhet
I Halland skall det vara självklart för företagen och företagarna att bli bemötta med respekt och öppenhet i den regionala och kommunala förvaltningen. Vi vill därför se att den så kallade Rättviksmodellen utgör grunden för hur tjänstemän och politiker möter företag. Region och kommun skall alltid upplevas ge det stöd som krävs för utveckling och tillväxt.

Satsa på unga
Vi måste samtidigt utbilda ungdomar och nyanlända i hur det är att driva ett företag i vårt land och vår region. Vi ser att det är i dessa grupper som vi har störst potential att hitta våra framtida entreprenörer och företagare. Entreprenörsutbildningar och satsningar på Ungt Företagande bör därför vara en självklarhet i utbildningen, både på kommunal och regional nivå.

Centerpartiet i Halland ser att företagspolitik inte bara handlar om skatter och avgifter, det handlar även om bemötande, stöd och satsningar på utbildning.

Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet Halland

Anders Eriksson, näringslivspolitisk talesperson Centerpartiet Halland