Elbil är mer miljövänlig än vanlig dieselbil

- Elmotorn är effektivare än vad fossilmotorn är, så även om elbilen skulle drivas med bara kolkraft så är utsläppen lägre än med fossilmotorn, säger Anders Eriksson.

 

- Att köra en elbil idag i Sverige är ett bättre alternativ än vad en vanlig dieselbil är. Det säger Anders Eriksson som är ordförande för Centerpartiets kommunkrets i Kungsbacka och ledamot i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse och har satt sig in i frågan.

Elmotorn är effektivare än vad fossilmotorn är, så även om elbilen skulle drivas med bara kolkraft så är utsläppen lägre än med fossilmotorn.

- Det tar cirka ett år för en vanlig bilist att köra in de utsläpp som tillverkningen av elbilen släpper ut, jämfört om de köpt en ny fossilbil, säger Anders Eriksson.

Kobolt och lithium

Han har också tittat på batterierna som finns i elbilen. De två viktiga mineralerna som idag används är kobolt och lithium.

Lithium finns det rätt gott om, mest på botten i uttorkade saltvattensjöar. Australien är stora på det, men den största fyndigheten finns i öknen som ligger mellan Chile, Boliva och Peru.

Problem med barnarbete

Cirka hälften av världens kobolt kommer från Kongo, och på senare tid har man uppmärksammat problemen med barnarbete i hanteringen av kobolt. I dag används cirka 40—50 procent av världens kobolt till olika sorters batterier, och cirka 25-30 procent av världens kobolt går till bilbatterin. Kobolt används också på borrspetsar på oljeraffinaderier och på dubbarna till dubbdäck.

- Förhållandena vid utvinningen av kobolt blir bättre, men det är absolut ett problem. Batterier från Asien innehåller garanterat kobolt från Kongo, säger Anders Eriksson.

Mängden går att minska
Även Australien och Kanada har ganska mycket kobolt.

- Tesla köper till exempel ingen kobolt ifrån Kongo. Dessutom har Tesla minskat halten Kobolt i ett batteri ifrån 8 procent till 2.8 procent och har som mål att i framtiden inte ha någon kobolt alls i batterierna.

Ställ frågor

Hans råd är att alltid fråga vad batterierna innehåller och hur eventuell kobolt har utvunnits.

- Moderna batterifabriker drivs dessutom i stort sett alltid av förnyelsebar energi. Så utsläppet blir väldigt låga, säger Anders Eriksson.