Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Hållbarhetsbokslut blir effektivt verktyg i Varberg

Hållbarhetsbokslut blir effektivt verktyg i Varberg

- Genom att införa hållbarhetsbokslut kan vi ytterligare förbättra Varbergs kommuns hållbarhetsarbete, säger Centerpartiets kommunalråd Christofer Bergenblock.

 

Kommunfullmäktige i Varberg har infört hållbarhetsbokslut i kommunen.

- Det är ett effektivt och beprövat verktyg för att ta ett samlat grepp kring det viktiga Agenda 2030-arbetet, säger Centerpartiets kommunalråd Christofer Bergenblock.

Centerpartiet har tagit initiativ till hållbarhetsbokslutet och sedan har det lagts fram som ett gemensamt alliansförslag.

- Tanken är att vi genom hållbarhetsbokslutet kan ta ett samlat grepp kring uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete och därmed också analysera vad vi behöver lägga fokus på framöver för att bli ännu bättre, säger Christofer Bergenblock.

Ekokommun

I Varberg pågår sedan lång tid tillbaka ett omfattande arbete kring hållbarhetsfrågorna och kommunen är sedan 1995 medlem i Sveriges Ekokommuner. I dag utgår kommunens arbete ifrån ett hållbarhetsprogram som pekar ut tre olika målområden; livskraftiga ekosystem, hållbar resursanvändning och välmående samhälle.

2020 blir första året

Genom ett sammanhållet bokslut kommer kommunen få en bättre uppföljning av det arbete som görs i bolagen och nämnderna. 2020 blir det första året som analyseras och kommunens första hållbarhetsbokslut kommer att presenteras våren 2021.