Seniorer är en resurs

- Samtidigt som seniorer uppmanas att inte träffa folk så är seniorerna en resurs för Halland. Seniorer har lång livserfarenhet som ger perspektiv som leder framåt. Det skriver centerpartisterna Henrik Oretorp och Charlotte Wennerberg i en insändare.

Vi brukar skryta med att Halland har den högsta medellivslängden i landet. Men i den nu pågående pandemin är det tyvärr också de äldre som drabbas hårdast.

Samtidigt som seniorer uppmanas att inte träffa folk så är seniorerna en resurs för Halland. Seniorer har lång livserfarenhet som ger perspektiv som leder framåt.

Det är i svåra tider som vi mest behöver varandra och behöver känna gemenskap. Självklart ska vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men vi måste samtidigt finna nya lösningar för att föra livet och samhället framåt. Digitala lösningar är en viktig del i detta arbete. Det är nu vi skall passa på att ringa varandra och umgås över facebook, sms och face-time! Vi måste ta tillfället att hjälpas åt över generationsgränserna för att hitta nya lösningar. Unga hjälper gamla och gamla hjälper unga, över nätet.

Centerpartiet har i många år varit den drivande politiska kraften bakom bredbandsutbyggnad i hela landet. I Halland har detta lett till att vi nu har fjärde bästa tillgång till bredband via fiber i Sverige. Dessutom fortsätter arbetet för förbättringar. Tack vare dessa satsningar har vi nu möjlighet att minska känslan av isolering och förbättra möjligheterna till nya kontaktvägar för alla Halläningar.

Genom vårt seniornätverk vill vi framhålla vikten av allas lika värde. Det är med erfarenhet och ny teknik som vi för ett gemensamt Halland framåt. Så använd seniorer som en resurs i kombination med den nya tekniken. Det är så vi tillsammans för Halland framåt, trots den kris vi upplever nu!

Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet Halland

Charlotte Wennerberg, ordförande för Seniornätverket i Halland