Satsning på psykiatrin och En väg in när regionens budget klubbades

Nu har regionfullmäktige klubbat budgeten för nästa år.

- Det är en budget som skapar stabilitet och trygghet i tider av oro och där vi satsar framåt på psykiatri och En väg in för barn och unga, säger Centerpartiets regionråd Helene Andersson.

Att i detta läge med alla osäkerheter lägga en budget för 2021 är en utmaning.

- Men att prioritera en satsning på Psykiatrin och En väg in för barn- och unga som finns i alliansens budget var helt naturligt för oss i Centerpartiet, säger Helene Andersson.

Psykiatrin har också steppat upp i arbetet med digitala vårdkontakter, vilket kommer ha stor betydelse även framåt.

- Dessutom är det viktigt att avtalet är förlängt för grön rehab. Även dessa insatser kommer att vara viktiga kopplad till kvinnor med psykisk ohälsa, säger Helene Andersson.

Utmaningarna framöver kommer att vara stora med vårdskuld, social skuld, lång tid för återhämtning inom olika branscher och sektorer och ett klimatarbete som inte får glömmas bort.

- Vissa delar blir sig aldrig lika igen. Vi får ta till oss de positiva delarna från den här krisen och arbeta långsiktigt framåt, konstaterar Helene Andersson.

Läs mer om En väg in

Läs mer om Grön Rehab