Bristen på ARBETSKRAFT I DE GRÖNA NÄRINGARNA MÅSTE LÖSAS

Mari-Louise Wernersson, Henrik Oretorp och Kjell Helgesson vill hitta lösningar för bristen på arbetskraft i de gröna näringarna. Foto: Anki Enevoldsen

 

"Centerpartiet i Halland anser att de gröna näringarna är en av regionens viktigaste resurser. Både ur livsmedels-, upplevelse, energi- och träindustriella perspektiv. Vi behöver därför lösa behoven av arbetskraft inom de gröna näringarna både på kort och lång sikt."

Det skriver Centerpartiet Hallands distriktsledning i en insändare.

Bristen på arbetskraft inom de gröna näringarna är ett avgörande problem som måste lösas. För att vår självförsörjningsgrad av livsmedel skall kunna öka och utvecklingen inom skogsindustrin fortsätta, måste arbetsmarknaden reformeras på ett sådant sätt att dessa arbetsgivare får tillgång till den arbetskraft de behöver.

Coronapandemin har visat hur sårbara förutsättningarna för säsongsarbete i de gröna näringarna är. Bedömningen i samband med att restriktionerna infördes var att det saknades omkring 5000 säsongarbetare inom trädgårdsnäringen och upp emot 2000 inom skogsbranschen. Restriktionerna har lett till att de gröna näringarna fått stora svårigheter med att rekrytera säsongsanställd personal.

Att säkra säsongsanställda till de gröna näringarna har varit en prioriterad fråga för Centerpartiet. Centerpartiet har därför förhandlat fram en extra budgetsatsning på 11 miljoner kronor för att hjälpa lantbruksföretag att hitta arbetssökande i Sverige.

Samtidigt finns det behov av att långsiktigt utveckla och pröva arbetssätt som kan bidra till att hitta långsiktiga lösningar för arbetskraft inom de gröna näringarna. Inte minst på utbildningssidan är det viktigt att Region Halland gör satsningar som på sikt stärker förutsättningarna för ny arbetskraft inom de gröna näringarna i Halland.

Centerpartiet i Halland anser att de gröna näringarna är en av regionens viktigaste resurser. Både ur livsmedels-, upplevelse, energi- och träindustriella perspektiv. Vi behöver därför lösa behoven av arbetskraft inom de gröna näringarna både på kort och lång sikt.

Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet Halland

Mari-Louise Wernersson, vice ordförande Centerpartiet Halland

Kjell Helgesson, vice ordförande Centerpartiet Halland