Jenny Axelsson, kommunråd i Halmstad:

- Vi måste ta beslut som håller i längden

- Jag är övertygad om att vi måste ta beslut som håller i längden. Vi ska inte växa på bekostnad av den åkermark vi behöver ha kvar. Och vi måste skydda vårt vatten, säger Jenny Axelsson som är kommunråd i Halmstad.

 

För 15 år sedan följde Jenny Axelsson med en granne till ett möte hemma i Värmland. Mötet arrangerades henne ovetandes av Centerpartiet. Där och då började resan till kommunrådsposten i Halmstad.

- Man kan hitta sitt samhällsengagemang och politiska hemvist även som vuxen. Jag möttes av ett sammanhang där alla fick vara med och diskutera. Det var inbjudande samtalsklimat, jag ställde frågor, var intresserad och sedan gick det snabbt att bli involverad, berättar hon.

Engagemang ger resultat

Som nybliven medlem i partiet var hon med på listan till kommunvalet i Karlstad 2006 (om än som sistanamn), fick ett förtroendeuppdrag – och flyttade till Halmstad några månader senare. Här blev hon snabbt uppfångad av lokalavdelningen.

”Den livsmedelsproduktion vi har här kanske behövs till fler än oss.”

- Nästa val, 2010 var jag tvåa på kommunlistan och blev arvoderad gruppledare när nästa mandatperiod inleddes 2011, säger Jenny Axelsson. Det var ingen plan jag hade, det är mer som att politiken har valt mig. Är man intresserad och engagerad så händer det.

Hon tycker att hon har ett av Sveriges roligaste jobb och är stolt över det förtroende hon har fått från väljare och medlemmar att driva centerpartiets frågor.

En stad som växer

- Mitt ansvar som ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet är att planera för hur och var Halmstad ska växa. Hur vi skapar trygga bostadsområden och hur vi ser på användningen av marken och vattnet. Jag känner mig ödmjuk i att tillsammans med andra göra så att det blir bra sedan, i framtiden.

Det är lätt att bli lamslagen när man som i Halmstad har både åmynning och hav som påverkas av klimatförändringar. Samtidigt som man måste fundera över och planera för framtiden.

- Jag är övertygad om att vi måste ta beslut som håller i längden, säger hon. Vi ska inte växa på bekostnad av den åkermark vi behöver ha kvar. Och vi måste skydda vårt vatten.

Livsmedelsproduktionen är viktig

Beslut som kan krocka med småorternas och landsbygdens önskemål om att växa, och som kan ifrågasättas av dem som vill exploatera.

- Den livsmedelsproduktion vi har här kanske behövs till fler än oss, vi har förstklassig mark och vi måste verkligen lägga vinn på att hitta alternativa platser att bygga på som inte tar åkermark i anspråk, säger hon.

Jenny Axelsson ser gärna att vi i Halmstad bygger på höjden på fler platser än idag. Att vi släpper loss fler moderna sätt att bygga och att vi fortsätter förtäta huvudorten.

Känner du att du har möjlighet att få igenom Centerpartiets politik?

- Vi är ett starkt och enat C som vet väl vad vi vill. Det är inte alltid andra delar den världsbilden men när det gäller samhällsplanering och klimat har vi ett stort förtroende hos andra partier. Vi är kända för att vara engagerade, kloka och pålästa, och vi ska vara tydliga med vad vi tycker för det uppskattas.

Text:

Annika Johansson Sävborg