Ändra lagen så att familjen kan stanna

- Det sänder helt fel signaler att migrationsdomstolarna skickar iväg människor som arbetar, utbildar sig, betalar skatt och aktivt bidrar till det svenska samhället. Det skriver Centerföreträdarna Ola Johansson och Christofer Bergenblock i en debattartikel.

Många har med rätta blivit upprörda under den senaste veckan efter rapporteringen av hur varbergaren Amir Jetishi och hans familj har behandlats i det svenska systemet. Amir straffas för att han ställt upp för sin arbetsgivare, Ästad Vingård, och jobbat över i en tid när man haft mycket att göra. I stället för att tacka honom för hans insatser ska han nu utvisas tillsammans med sin fru och sina två barn.

Beslutet är fattat av migrationsöverdomstolen och baserat på en föråldrad lagstiftning som Centerpartiet vill förändra. Vi hoppas och tror att den utredning som tillsattes i år om ”Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare” kommer leda till en förändring av lagen så att den här absurda situationen inte uppstår igen.

Utredningen, som är en följd av Januariavtalet, ska innehålla en bred analys av rättsläget och dess konsekvenser när det gäller så kallad kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare, bland annat när det gäller avvikelser i anställningsvillkoren hos en tidigare arbetsgivare. Det skulle innebära att misstag med tidsredovisning och utlysning av tjänster – så som varit fallet med Amir - inte längre kan vara grund för utvisning.

Vidare ska utredningen föreslå en ny grund för uppehållstillstånd för högkvalificerade personer som vill arbeta här så att vi i framtiden undviker utvisningar av nyckelpersoner i svenska företag. Den ska också överväga ett kortare krav på anställning för att kunna göra ett så kallat spårbyte, där man övergår från att vara asylsökande till att istället bli arbetskraftsinvandrare när man skaffat sig ett arbete.

Det måste till en attitydförändring i synen på migration, så att personer som Amir och hans familj uppmuntras och välkomnas in i det svenska samhället istället för att skickas tillbaka med enkel biljett till hemlandet. Det sänder helt fel signaler att migrationsdomstolarna skickar iväg människor som arbetar, utbildar sig, betalar skatt och aktivt bidrar till det svenska samhället.

Vi vill gärna hoppas och tro att det kan ordna sig med arbetstillstånd åt Amir Jetishi så att familjen kan återvända till Varberg så fort som möjligt. Och att vi under tiden kan få en lagstiftning på plats som hindrar domstolarna från att döma på ett sätt som strider mot det sunda förnuftet och det allmänna rättsmedvetandet.

Centerpartiet har medverkat till den nu pågående utredningen och kommer framöver verka för en förändrad lagstiftning. Dessutom kommer frågan om familjen Jetishis öde att tas upp i Sveriges Riksdag genom en fråga till ansvarigt statsråd. Så här kan vi nämligen inte ha det!

Ola Johansson (C)

Riksdagsledamot, Halland

Christofer Bergenblock (C)

Kommunalråd, Varberg