Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Halland måste planera för elbilar och gröna bränslen

Halland måste planera för elbilar och gröna bränslen

Mari-Louise Wernersson, Henrik Oretorp och Kjell Helgesson vill ha en ny infrastrukturplan för gröna bränslen och laddstolpar i hela Halland. Foto: Anki Enevoldsen


Halland behöver en ny plan för att hela Halland ska ha tillgång till gröna bränslen och laddstolpar för elbilar. Om det skriver Centerpartiet Hallands ledning Henrik Oretorp, Mari-Louise Wernersson och Kjell Helgesson i en debattartikel.

Om tio år skall koldioxidutsläppen från personbilstrafiken ha minskat med 70 procent i Sverige. För att uppmuntra omställningen och för att kunna nå målet, satsar nu Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna 50 miljoner per år för att bygga fler laddstolpar. Inte minst gäller detta på landsbygden.

Tekniken och lösningarna för att ställa om till fossilfritt blir allt billigare. Det gör att fler investerar i hybrid- eller elbilar. Behovet av laddstolpar på landsbygden, där det idag kan vara långt mellan snabbladdarna, kommer därför att öka. Från den 1 augusti i år finns möjligheten att söka dessa medel för investering i nya laddstolpar via Trafikverket.

Elektrifieringen av våra personbilar är ett av huvudspåren för att nå 70 procent till 2030. Detta är dock långt ifrån det enda som händer när det kommer till att ställa om fordonsflottan. Allt fler personbilar som redan nu rullar på vägarna tankas med ren biodiesel, biogas, vätgas eller etanol som också bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Med satsningar likt dessa kan Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland.

Centerpartiet i Halland har i sitt delbetänkande om energi och bränsle, som ingår i programmen för ”Halland- Sveriges grönaste tillväxtregion”, slagit fast att Region Halland bör arbeta fram en regional infrastruktur för laddstationer. Samtidigt vill centerpartiet i Halland också uppdra till regionen att skapa nya och fler försöksanläggningar för biogas i samarbete med lantbruksnäringen.

Mot bakgrund av dessa ställningstaganden vill Centerpartiet i Halland att en ny infrastrukturplan för hela Halland tas fram med fokus på bränsleeffektivitet och infrastrukturella förutsättningar för grön bränsledistribution.

Centerpartiet i Halland

Henrik Oretorp, ordförande

Mari-Louise Wernersson, vice ordförande

Kjell Helgesson, vice ordförande