Regionråd Helene Andersson:

- Det är viktigt att jobba resultatinriktat

Centerpartiets regionråd Helene Andersson konstaterar att regionens personal gjort fantastiska insatser för att klara pandemin och samtidigt förbättra verksamheten så den kommer till nytta för de halländska invånarna. Foto: Anki Enevoldsen

 

2018 gick Centerpartiet i Halland till val med 50-tal förslag för regionen. Trots pandemin visar uppföljningen två år efter valet att nästan hälften av förslagen är genomförda och mer än hälften är påbörjade. Det handlar om satsningar på folkhälsa, nära vård, grön turism och regional utveckling.

- För mig som Centerpartist är det viktigt att jobba resultatinriktat. Jag vill att det vi gör i regionen ska vara till nytta för de halländska invånarna och de som besöker Halland, säger Helene Andersson som är Centerpartiets regionråd i Region Halland.

Helene Andersson är sedan valet 2018 ordförande i Region Hallands Tillväxtutskott, vice ordförande i Regionstyrelsen, ordförande i Regionpensionärsrådet och ordförande i Samordningsförbundet i Halland.

"Det vi gör i regionen ska vara till nytta för de halländska invånarna och de som besöker Halland"

- Under pandemin har regionen jobbat systematiskt tillsammans med kommunerna för att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer med bland annat skyddsutrustning och läkarmedverkan med mera. Verksamheter har ställt om på ett bra sätt för att kunna hantera ett ökat antal covid-patienter på våra sjukhus, säger Helene Andersson.

Med anledning av det tuffa läge som uppstått för företagen i anslutning till pandemin så har det också gjorts insatser när det gäller rådgivning och marknadsföring för att företagen ska kunna använda den frigjorda tiden till kompetensutveckling och produktutveckling. För att stötta företagen under coronakrisen startades också ”Tillsammans för Halland” där de erbjudits kostnadsfri rådgivning från flera olika organisationer.

- Personalen har gjort fantastiska insatser, konstaterar Helene Andersson.

10 bra saker som genomförts 2018-2020

  • Satsningar på folkhälsan genom införande av hälsosamtal för 40-åringar och satsningar på Språkstart för barn samt aktivitetsgrupper för barn med behov.
  • ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa ingår i budget för 2021.
  • Digitalisering och modern teknik ska användas i högre grad för att flytta mer av vården närmare patienten. Arbetet har tagit skjuts i år med mer digitala möten, digitala självskattningsformulär och på Centerpartiets förslag kommer också en digital akut att införas.
  • Fortsatt utveckling av ambulant bedömning och andra öppna vårdformer. Nu kommer bland annat sms-livräddning, lättvårdsambulanser och singelresponder. Sammantaget ger detta en bättre och närmare vård för invånarna.
  • Hallandstrafiken är fossilfri från år 2020.
  • Fortsatt bredbandsutbyggnad är en förutsättning för att möta den digitala utvecklingen i Halland.
  • Munkagårdsgymnasiet ska fortsätta vara ett viktigt centrum för utbildning inom de gröna näringarna.
  • Region Hallands skogar är en stor och värdefull resurs inom grön turism och används nu som försöksanläggningar för vandringsleder och mountainbikeleder. Appen ”A day in Halland” har även bidragit till ett uppsving för grön turism.
  • Regionen underlättar för företagen genom bland annat utvecklingscheckar och konsult-timbanken.
  • Fortsatt stöd till grön rehab som är en viktig behandlingsform för främst kvinnor som drabbats av psykisk ohälsa.