Fler organdonationer med opt-out

- Varje år avlider cirka 50 personer i väntan på organ. Det vill jag ändra på och föreslår i en motion till Riksdagen att alla blir tänkbara donatorer och att du själv genom en aktiv handling, på ett enkelt sätt kan meddela att du vill avstå. Istället för Opt-in får vi ett organdonationssystem som bygger på Opt-out, skriver den halländske riksdagsledamoten Ola Johansson i en insändare.

Den 2–8 november är det donationsvecka i Sverige. Socialstyrelsen har bestämt att v 45 är den period under året då vi ska förmå fler svenskar att vilja donera sina organ, så att de kan hjälpa en medmänniska att överleva när man själv avlider.

Det är bra om vi med kampanjer kan förmå fler att anmäla sig till donationsregistret. Men det räcker inte. Det är cirka 50 personer varje år som avlider i väntan på organ. Trots att 85 procent säger att de är positiva till tanken att själva ställa upp som donator är det allt för få som verkligen gör det. Det vill jag ändra på och föreslår i en motion till Riksdagen att alla blir tänkbara donatorer och att du själv genom en aktiv handling, på ett enkelt sätt kan meddela att du vill avstå. Istället för Opt-in får vi ett organdonationssystem som bygger på Opt-out.

Då en nära anhörig avlider är det mycket som vänds uppochner. Därför är det naturligt att tacka nej då frågan om organ kommer på tal. En ordning där detta är bestämt tidigare och den avlidne kunnat meddela i förväg att man har dubier, skulle vara en lättnad för en anhörig. En diskussion om detta i kretsen av de närmaste kan vara känslomässigt uppslitande. Det underlättar också för hälso- och sjukvårdspersonal som redan vet vilken typ av medicinering som ska ges i livets slutskede för att organen ska klara sig samtidigt som patienten ska ha det så bra och smärtfritt som möjligt

Av de 890 personer som väntat på organ behöver 129 vitala organ som hjärta, lungor eller lever. Njure som kan doneras av en levande släkting, saknas det 730 stycken (Källa: MOD-merorgandonation). Sverige har omkring 19 organdonatorer per miljon invånare och år, vilket är en ökning. Men siffran är fortfarande förhållandevis mycket låg. De fem länder i Europa med bäst tillgång till donerade organ har samtliga infört ett opt-outsystem. Det tycker jag man borde göra i Sverige och föreslår att detta införs.

En donator kan rädda upp till åtta liv. Här kan du anmäla dig till registret: https://donation.socialstyrelsen.se/donation/

Ola Johansson (C)

Riksdagsledamot

Läs mer:

Hämta motionen här

P4 Halland

Insändare i Hallandsposten