• / Nyheter
  • / Inlösen av fastigheter måste undvikas!

Inlösen av fastigheter måste undvikas!

Inlösen av fastigheter måste undvikas när Svenska kraftnät förnyar den så kallade Harsprångsledningen, skriver några av Centerpartiets företrädare i det aktuella området Ola Johansson, Mikael Larsson, Christofer Bergenblock och Björn Dahlén i en debattartikel i Hallands Nyheter.

Citat ur debattartikeln:

"För Centerpartiet är äganderätten fundamental.

Det bör vara den enskilde som bestämmer över sin egendom.

Svenska Kraftnät ska i större utsträckning än idag sträva efter minsta möjliga påverkan på jord- och skogsbruksfastigheter, genom att exempelvis gräva ner ledningar. Det är visserligen dyrare initialt, men hur värderar man mark som det tar hundratals år att åter göra brukbar, eller ett bostadshus som fostrat generationer, där man räknade med att se kommande generationer födas?

Centerpartiet är drivande när det gäller att ge förutsättningar för landsbygden att utvecklas med bostäder, offentlig service, vägunderhåll och bra digitala kommunikationer. Det ska vara möjligt att med lönsamhet bygga och rusta upp bostäder på landsbygden."

Läs hela insändaren här