Allt från kulturarv till spelkultur i Hallands nya kulturplan

- Man ska inte behöva bo i en storstad för att ha tillgång till kultur. Det är viktigt att kulturen ska vara tillgänglig för alla, säger Maria Bronelius (C) som är vice ordförande i regionens nämnd för kultur och skola.

Nu är Hallands kulturstrategi och kulturplan för 2021-2024 klar och upptryckt.

- Den innehåller så kolossalt mycket. Vi har mycket bra kultur i Halland, konstaterar Maria Bronelius som är vice ordförande i Region Hallands driftsnämnd för kultur och skola.

Hallands kulturstrategi och kulturplan omfattar 60 sidor och innehåller bland annat avsnitt om biblioteksverksamhet, bild och form, film, kulturarv, dans, musik, teater, spelkultur, slöjd och konsthantverk.

Tillgänglig för alla

- Som centerpartist tycker jag det är viktigt att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Oavsett var man bor ska man ha tillgång till kultur, till exempel i bygdegården eller att det går att få transportstöd. Bor du i Hishult och vill se teater i Halmstad så går det ju inte att ta bussen, säger Maria Bronelius.

Utbyggnaden av bredband genom fiber ger också nya möjligheter för kulturen.

"Man ska inte behöva bo i en storstad för att ha tillgång till kultur"

- Man ska inte behöva bo i en storstad för att ha tillgång till kultur. Det är kanske inte möjligt med live, men med en direktsänd föreställning så kan det ändå bli likvärdigt, säger Maria Bronelius.

Hon vill också lyfta fram möjligheten som alla skolor i Halland har att få se teater.

- Det kostar bara 30 kronor per elev att åka till Teater Halland för att titta på teater. De betalar enbart för resan och det skulle kunna utnyttjas i mycket större utsträckning, säger Maria Bronelius.

Hembygdsrörelsens viktiga arbete

Hon vill också lyfta fram den halländska hembygdsrörelsen som är en av de största ideella rörelserna med över 20 600 medlemmar. De beskriver, tillgängliggör och dokumenterar lokal historia samtidigt som de vårdar och förvaltar ett stort antal äldre byggnader.

- Hembygdsrörelsen gör ett viktigt och värdefullt arbete, säger Maria Bronelius.

Fristadskonstnärer

I kulturplanen framhålls också vikten av att stärka och försvara yttrandefriheten. En del i det arbetet är att erbjuda en fristad där förföljda konstnärer kan utöva sitt konstnärskap. Just nu finns en fristadskonstnär med sin familj i Halland.

Text: Anki Enevoldsen