Ny landsbygdsstrategi på väg framåt i Varberg

- Att hela kommunen lever och utvecklas är ett prioriterat mål i Varberg och nu förstärks det ytterligare genom en ny landsbygdsstrategi som nu är ute på remiss, säger centerpartiets kommunalråd Christofer Bergenblock.

De fem utvecklingsområdena i strategin är attraktiva livsmiljöer, hållbar mobilitet, service och välfärd, lokalt näringsliv och att stödja lokalt engagemang och främja dialog.

- Att verka för en ökad bostadsbyggnation i såväl serviceorter som mindre samhällen är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att få till en positiv utveckling i alla delar av kommunen, säger Christofer Bergenblock.

Programmet beräknas beslutas i kommunfullmäktige innan sommaren 2021.