Trygg och värdig vård i livets slutskede

Region Halland har idag beslutat att satsa på ökad kvalitet inom den palliativa och onkologiska vården.

- Det bidrar till att fler kan välja själva hur man tillbringar sin sista tid på ett tryggt, värdigt och bra sätt. Därför värmer förstärkningen hjärtat lite extra, säger Christian Lidén (C) som är ordförande i Hallands Sjukhus.

- Vi förstärker vården med en palliativ specialistläkare som finns tillgänglig dygnet runt. Det gör att sjuksköterskor i Hallands kommuner och även personalen på våra egna vårdavdelningar kan få konsultation dygnet runt av en specialistläkare i palliativ och onkologisk vård, säger Christian Lidén.

Eftersom detta berör patienter som ibland kräver höga doser smärtstillande och svåra ställningstaganden i en människas liv är det en viktig möjlighet som nu införs.

- Hallands sjukhus möter upp denna förändring med att skapa en klinik för palliativ och onkologiskt vård så att vår personal får en attraktiv arbetsplats och patient med anhörig får en tydlig hemvist, säger Christian Lidén.