Christofer Bergenblock, Centerpartiets kommunalråd i Varberg:

- Alla människor ska ha lika möjligheter att leva och utvecklas

- Vi måste se till att samhällsutvecklingen är långsiktigt hållbar. Det innefattar att människor inte ska begränsas i sina livsval på grund av kön, att vi hushållar med resurserna så kommande generationer kan leva ett bra liv och att vi ser till att människor har lika möjligheter att leva oavsett om man bor på landsbygden eller i stan, säger Christofer Bergenblock.

 

Hållbar utveckling, jämställdhetsfrågor och utveckling i hela kommunen är frågor som engagerar Christofer Bergenblock, Centerpartiets kommunalråd i Varberg.

- Alla de här sakerna hänger ihop. Det handlar om att alla människor ska ha lika möjligheter att leva och utvecklas, oavsett var man bor eller vem man är. I dag begränsas våra livsval till exempel av kön, säger Christofer Bergenblock.

Det senaste året har Christofer Bergenblock synts i tidningar och radio över hela landet. Anledningen är att han av Centerkvinnorna har utsetts till Årets Centerkvinna i Halland.

- Det är en utnämning jag bär med stolthet, men jag märker att det finns de som blir provocerande av att en man får den här utmärkelsen, säger Christofer.

”Centerpartiet är motorn och drivkraften för att det blir utveckling i hela kommunen”

Faktum är att både män och kvinnor måste arbeta aktivt för jämställdhet om det ska bli skillnad, och det gör Christofer både i Varbergs kommun och i partistyrelsen. När han tidigare var ordförande i kultur- och fritidsnämnden såg han till att man med faktaunderlag började fördela bidrag och investeringar mer lika mellan flickors och pojkars verksamhet.

Olika syn på människor

- Sen har vi HBTQI-frågorna, där vi i Centerpartiet ofta får ta debatten med SD i kommunen. Det handlar om att stå upp för alla människors lika värde och rätt att få vara sig själva. SD ser inte alls människor på det sättet utan utgår bara ifrån sin egen inskränkta norm, säger Christofer.

Frågorna är en viktig del i Agenda 2030-arbetet för en hållbar kommun, och där ingår också miljö- och klimatfrågorna.

- Det var utifrån miljöfrågorna som jag en gång gick med i CUF, Centerpartiets Ungdomsförbund, och i min roll som kommunalråd har jag en bra plattform att driva på det arbetet.

Trähus som binder koldioxid

På initiativ av Christofer har kommunen beslutat om att upprätta ett Kommunalt hållbarhetsbokslut som innebär en mer systematisk uppföljning av kommunens Agenda 2030-arbete.

- Vi följer upp hur långt vi kommit och vad vi behöver göra för att komma vidare framåt. Bland annat behöver vi öka träbyggandet i kommunen. Träbyggnader binder koldioxid och fungerar som koldioxidfällor. Därför är det en viktig klimatåtgärd, säger Christofer som också är kommunens representant i Trästad Sverige.

Hela kommunen ska utvecklas

Den tredje biten som han ser till att bevaka och jobba med är att hela kommunen utvecklas.

- Det är viktigt att kommunen håller ihop geografiskt. Att serviceorterna, kyrkbyarna och staden håller ihop. Det ska fungera gemensamt. Allt som görs är till för hela kommunens utveckling och det läggs faktiskt allt mer fokus på landsbygden. Centerpartiet är helt enkelt motorn och drivkraften för att det blir utveckling i hela kommunen.

Bostadsbyggande

- När vi knackade dörr i förra valrörelsen var byggnation av bostäder den fråga som vi upplevde att flest människor lyfte. Där driver vi nu på med Christian Persson som ordförande i byggnadsnämnden och Stefan Stenberg som ordförande i bostadsbolaget. Deras arbete innebär att allt fler bygglov beviljas på landsbygden och att bostadsbolaget nu planerar för byggnation i Tvååker, Veddige och Bua.

På Centerpartiets initiativ arbetar kommunen med dubbel markanvisning, vilket i praktiken innebär att om kommunen markanvisar en attraktiv tomt i stan så kopplar man ihop det med att man också ska bygga på landsbygden.

- Det är ett sätt för att driva på att det blir byggnation i våra mindre orter när det inte sker av sig själv. Hittills har vi ett exempel i Kungsäter, men vi tittar nu efter fler platser att använda metoden, säger Christofer.

Modern kollektivtrafik

Centerpartiet driver också på för en modern kollektivtrafik och tycker att Hallandstrafiken behöver börja tänka i nya banor.

- Jag vill gärna se en modern flexlinje på landsbygden som ersätter dagens anropsstyrda trafik och kan åka mellan hållplatser på olika linjer. Det behövs också lösningar som gör att man kan åka över länsgränserna, exempelvis mellan Kungsäter och Horred. Även på landsbygden kan det behövas snabblinjer med tätare trafik, till exempel mellan Tvååker och Varberg.

Människor ska ha lika möjligheter att leva och utvecklas, oavsett om man bor på en mindre ort på landsbygden eller inne i Varbergs stad. Däremot kan man inte ha samma närhet till allting, utan olika boendemiljöer har förstås olika fördelar.

Text:

Anki Enevoldsen

 

Fakta:

Christofer Bergenblock

Politiska uppdrag: Kommunalråd i Varberg och ledamot av partistyrelsen

Bakgrund: Gymnasielärare i svenska, religion och psykologi

Bor: Villa i Träslövsläge

Familj: Min fru Ann-Sofie, våra tre barn och hunden Nemo

Intressen: Löpning, läsning och resor

Senast lästa bok: Ett liv på vår planet av David Attenborough

Bästa serie: Atypical på Netflix