Gör det enklare för människor att leva sin dröm i Halland

När landet lever är det bra för hela Halland. 5 skarpa förslag från Centerpartiet i Halland:

  • Inför klimatsmart märkning av maten

Det ska vara lätt att välja mat som är klimatsmart. Vi föreslår därför en ny klimatsmart märkning av maten som tar hänsyn till påverkan på klimatet i förhållande till energi- och näringsinnehåll utifrån ett livscykelperspektiv.

  • Satsa på Gröna tak

I dag är städerna fulla av platta tak som skulle kunna användas till så kallade ”Ekotak”. Dessa gröna tak kan rymma både grönområden, miniparker och odlingslotter för hushållen. Vi vill utveckla ”Ekotak” till en framtidsmodell för odling, kolbindning, dagvattenhantering och energiproduktion i våra städer.

  • Värna det halländska fisket

Det kustnära fisket behöver möjligheter att utvecklas. Inte avvecklas. Fisket bidrar till lokal mat, matturism och jobb i Halland. Centerpartiet föreslår bland annat enklare regler och att ägarskifte för yrkesfiskare möjliggörs genom ett lärlingssystem.

  • Planera för både bostäder och matproduktion

Det är enkelt att bygga på jordbruksmark. Samtidigt behövs marken för att producera mat. Centerpartiet vill införa en ny modell, en fördjupad översiktsplan för livsmedel och biologisk mångfald. I de fall man behöver bygga på jordbruksmark ska det utgå kompensation för förlorat produktionsvärde och biologiska mångfaldsvärden.

  • Gör det enklare att bygga nytt och innovativt

Många i Halland har svårt att hitta bostad samtidigt som det är dyrt att bygga i Sverige. Enklare regler, nya energilösningar och möjlighet att få ner produktionskostnader borde provas i större utsträckning. Delningsekonomi, som att exempelvis samnyttja tvättstuga, gästboende samt hobby- och festlokaler är annat innovativt tänkande som ligger i tiden. Centerpartiet vill att Halland blir en testbädd för innovativt byggande med syfte att skapa fler klimatsmarta bostäder till en lägre kostnad.

Läs mer om vår politik för hela Halland