Nu kan fler unga med psykisk ohälsa få hjälp tidigare

Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott har beslutat om ett tillskott på 10 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin i syfte att förbättra tillgängligheten.

- Det här betyder kortare köer och sänkta trösklar så att barn och ungdomar med psykisk ohälsa kan få hjälp i ett tidigt skede. Satsningen är en bra början på ett arbete som jag vill ska utvecklas ytterligare, säger Anna Roos (C), ledamot i psykiatrinämnden Halland.

Utökade mottagningstider

Beslutet innebär att barn- och ungdomspsykiatrin får ytterligare två miljoner kronor under 2021 och 8 miljoner kronor under 2022. Det betyder extra resurser till verksamheten och utökade mottagningstider.

Självklar satsning

Trycket på barn- och ungdomspsykiatrin har ökat de senaste åren och inom alliansen är man mycket måna om att varje barn och ungdom får den hjälp de behöver, så därför har det varit självklart att göra den här satsningen.