Stärk kulturen för ökad social hållbarhet

Halland ska vara känt för sitt konst- och kulturliv, kulturen ska få ta plats och skapa tillväxt så att Halland kan bli Sveriges grönaste tillväxtregion. Det skriver centerföreträdarna Henrik Oretorp och Gudrun Pettersson i en insändare.

Kulturen med sin bredd och spets av ideella och professionella aktörer bidrar till människors utveckling och förståelse av sig själva, andra och samhället. Politiker ger förutsättningar och sakkunniga tar de konstnärliga besluten. Det är så ett fritt konstnärligt skapande kan fortleva. Folkbildning ska innefatta allt från det gamla beprövade till att få en öppenhet och ökad kunskap när det gäller nya kulturyttringar. Kulturen ska vara tillgänglig så att alla kan ta del av den och även skapa själva.

Avtal behövs med ideella

Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP är ett samarbete med social inriktning mellan kommun eller region och ideell verksamhet. Den idéburna sektorn ska kunna jobba med entreprenörskap, bedriva kulturverksamhet för att hjälpa människor som vill in på arbetsmarknaden eller möta efterfrågan på kultur på recept och kulturunderstödd rehabilitering. Här behövs riktlinjer för avtal mellan ideella organisationer och kommunerna i Halland.

Kulturen måste få ta plats

Centerpartiet vill att barn ska få fler möten med professionella kulturarbetare. Det behöver finnas långsiktighet i ekonomiska stöd så att skolor och kulturarbetare kan känna sig trygga i sin planering. Mer samarbeten mellan professionella och ideella ska kunna ske utan att föreningsstöd minskas. Fler arbetstillfällen inom kulturområdet ger bättre förutsättningar för kulturskapare att försörja sig. Halland ska vara känt för sitt konst- och kulturliv, kulturen ska få ta plats och skapa tillväxt så att Halland kan bli Sveriges grönaste tillväxtregion.

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet Halland

Gudrun Pettersson, Kulturpolitisk talesperson Centerpartiet Halland