Halland en allt grönare tillväxtregion med god och tillgänglig nära vård

- Halland blir en allt grönare tillväxtregion med god och tillgänglig nära vård. Det skriver Agneta Åkerberg och Henrik Oretorp, två av företrädarna för Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse, i en insändare.

Hallands höga medellivslängd och toppranking kommer inte av sig självt utan är ett bevis på att Halland genom samverkan skapat goda livsmiljöer med ett engagerat civilsamhälle, tillgång till natur och kultur och en tillgänglig sjukvård med hög kvalitet. Centerpartiet i Halland vill fortsätta trygga vårdens topplacering vid nationella jämförelser.

AI för säkrare vård

Som en effekt av pandemin utvecklades flera former för tillgänglighet i vården i rasande takt. Införande av vårdappar av olika slag och digitala bokningssystem sjösattes och regionen arbetar framåt med Artificiell Intelligens (AI) för att skapa säkrare vårdrutiner och analyssystem.

Människan i centrum

För att kunna erbjuda hallänningen en sammanhållen och sömlös vård och omsorg med individen i centrum vill Centerpartiet att en digital akut och 1177 utvecklas till att bild- och streamingmöjlighet ges för att göra bättre bedömningar direkt. Genom att ge ambulanssjukvården ett utökat uppdrag och införa mobila närsjukvårdsteam, en vårdcentral på hjul, ökas tillgängligheten och vården kommer närmare.

Friskvård är bästa vägen till bättre sjukvård

Friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård. Genom uppmuntran, egenvård och tidiga insatser kan vi förhindra att människor insjuknar. Centerpartiet föreslår hälsosamtal som en viktig del i detta arbete. Äldrevården behöver inriktas mer mot att tidigt fånga upp äldre med begynnande fysiska eller psykiska problem. Vi vill utveckla ett äldrevårdsprogram som tidigt ger möjlighet att fånga upp begynnande ohälsa.

Evidensbaserad grön rehab

Grön rehab kan sättas in i ett tidigare skede än vad som görs i dag och vi vill fortsätta utveckla paletten med utbud av rehabinsatser för att ge ett mer välfungerande vardagsliv för individen. Evidensbaserade metoder finns för olika former av rehab som är natur-eller djurunderstödd, vårdhundar, kultur och rörelse på remiss.

Arbetet med att sätta individen i centrum avstannar aldrig!

Centerpartiet i Halland

Agneta Åkerberg, talesperson i Vård och omsorg för Centerpartiet i Halland

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet Halland