Hedersvåldet måste stoppas

För oss Centerkvinnor är det självklart att alla individer ska äga rätten till sin kropp, sin frihet och sina val. Hedersrelaterat våld och förtryck är något som grovt inskränker dessa rättigheter. Det skriver Jenny Håkansson som är Centerkvinnornas ordförande i Halland tillsammans med förbundsordförande Sofia Jarl i en debattartikel.

Den 21 januari var det 20 år sedan Fadime Sahindal mördades. Trots att många år har gått sedan Fadime talade om det hon blev utsatt för har vi minst sagt mycket arbete kvar att göra för att stoppa hedersvåldet.

Datumet 21 januari är ett minnesmärke, Fadimedagen, för att minnas Fadime och hennes mod. Hon talade öppet om det hedersvåld hon blev utsatt för och blev en viktig opinionsbildare i arbetet för att stoppa hedersvåldet. Dagen finns också för att påminna om att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck måste fortsätta och intensifieras. Flera åtgärder har tagit för lång tid.

Under de senaste åren har nya lagar tillkommit som gör det möjligt att ingripa mot förövare, bland annat när det gäller barnäktenskapsbrott. Socialtjänsten kan i dag utfärda utreseförbud vid misstanke om att ett barn ska föras ur landet för att giftas bort eller könsstympas. Under våren väntar vi på att regeringen ska komma med förslag på att inrätta ett särskilt hedersbrott.

Hedersvåld är ett kollektivt våld, som utförs av dem som står en allra närmast, familj och släkt. Att bli utsatt för våld och begränsande kontroll av de personer som står en allra närmast är enormt påfrestande för individen. Det är ofta barn och unga personer som blir utsatta, och det är inte ovanligt att de utsatta slits mellan en kärlek och lojalitet till familjen och friheten att kunna göra egna val.

Det krävs en ökad kunskap och beredskap bland vuxna som möter barn och ungdomar, till exempel i förskola, skola och fritidsverksamhet. Här vill Centerkvinnorna se en stor satsning på en nationell kunskapshöjning. Dessutom vill vi öka beredskapen i socialtjänsten, så att den kan agera när det upptäckts att ett barn lever under dessa omständigheter och att det även finns en beredskap att ge stöd till utsatta vuxna.

Där efter måste vi lägga skulden där den här hemma – på förövarna. Det krävs hårdare lagföring. Det finns brottsrubriceringar, men relativt få fällande domar. Till exempel har kvinnlig könsstympning varit förbjudet sedan 1980-talet, men det sker fortfarande och väldigt få personer har dömts. För det nya brottet barnäktenskapsbrott har ännu ingen dömts, fastän anmälningar har kommit in.

För oss Centerkvinnor är det självklart att alla individer ska äga rätten till sin kropp, sin frihet och sina val. Hedersrelaterat våld och förtryck är något som grovt inskränker dessa rättigheter. Samhället måste stå på de utsattas sida.

Sofia Jarl

Ordförande Centerkvinnorna


Jenny Håkansson

Ordförande Centerkvinnorna Halland