Återvinn istället för att elda upp

- Återvinn istället för att elda upp, det skriver riksdagskandidat Christofer Bergenblock i en insändare.

Plast ska återvinnas, inte eldas upp! Det tror jag att de allra flesta inser och tycker är rimligt, men så ser det tyvärr inte ut idag. Långt därifrån. Under de senaste dagarna har det nämligen framkommit att mindre än tio procent av den svenska plasten återvinns. Istället hamnar den i ugnarna på våra värmekraftverk. Så kan vi naturligtvis inte ha det!

För att komma till rätta med problemet krävs olika åtgärder på olika nivåer. Det som är enklast att komma till rätta med är förstås vårt eget beteende som konsumenter. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att sortera ut plasten när vi källsorterar. Jag vet själv hur lätt det är att lägga en kladdig plastförpackning direkt i soporna, men det är helt enkelt inte ok. All plast ska förstås läggas i återvinningen och den här förändringen kan vi påbörja redan idag.

Den andra delen som måste ses över är producentansvaret. Uppenbarligen fungerar det inte tillräckligt bra när 1,3 miljoner ton plast eldas upp varje år i Sverige. Företagen måste bli skickligare på att tillverka produkter där man enkelt kan sortera ut plasten från övriga delar av produkten, antingen det handlar om matförpackningar eller bilar. Vidare bör det införas en kvotplikt vilket innebär att företag som tillverkar plastprodukter måste använda en viss andel av återvunnet eller biobaserat material. Detta system kan jämföras med reduktionsplikten på bensin och diesel. Kvotkraven kan sedan höjas undan för undan i syfte att minska andelen fossilbaserad plast i samhället.

Den tredje delen handlar om att göra det mindre lönsamt att elda med plast. Idag ger det betalt i båda ändar att förbränna sopor, som ofta består av eller innehåller plast. Dels får kraftvärmeverken betalt för att ta emot avfallet, dels får de betalt när de säljer värmen som avfallet producerar. Det är naturligtvis inte så att vi ska återgå till deponier, utan vi kommer behöva förbränna sopor även framöver. Däremot ska de sopor som hamnar i våra förbränningsugnar vara betydligt bättre sorterade och den fossila plasten ska vara minimerad. Att bränna fossilbaserad plast ska helt enkelt inte vara en lönsam affär.

Att ta tag i plastkrisen är en nödvändig åtgärd för att ta tag i klimatkrisen. Den svenska plastförbränningen står för hela sex procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Klimatförändringarna sker här och nu, men vi har fortfarande möjligheter att vända krisen. Det gör vi genom smart beteende, smarta innovationer och smart lagstiftning.

I centerpartiet ser vi positivt på framtiden och tror på den förändringskraft som finns hos både människor och företag. Tillsammans har vi kraften att bygga ett hållbart samhälle!

Christofer Bergenblock (C)

Kommunalråd i Varberg

Riksdagskandidat för Halland