Det halländska jordbruket måste stöttas

Anders Richardsson, LRF Halland, Henrik Oretorp (C) och Mari-Louise Wernersson (C) i samtal om hur vi säkrar maten och stöttar det halländska jordbruket.

 

De dramatiskt stigande priserna på el, bränsle, konstgödsel och foder har lett till en ekonomisk kris för många jordbrukare runtom i landet. Ovanpå det kommer nu kriget i Ukraina som är en av Europas största leverantörer av bland annat vete. Centerpartiet i Halland har nu träffat LRF Halland för en överläggning kring vad som politiskt mer kan göras för att stödja det halländska jordbruket.

Centerpartiet i Halland tog i helgen initiativ till en träff med Anders Richardsson som är ordförande för LRF Halland för få en statusuppdatering hur de Halländska bönderna påverkas.

Utveckling kräver stöd

- I den kris vi nu befinner oss i med krig och sanktioner är en ökad inhemsk livsmedelsproduktion mycket viktig. Men det förutsätter lönsamhet. Svenskt jordbruk ska utvecklas och då behövs bättre förutsättningar och stöd för att också klara den gröna omställningen, säger Mari-Louise Wernersson, riksdagskandidat och vice distriktsordförande i Halland.

Samtalet med LRF Halland var mycket bra och konstruktivt och resultatet av detta tas nu vidare via olika kanaler inom partiet.

Ökad konkurrenskraft behövs

- Jordbrukets ökade kostnader på grund av stigande priser är 5,7 miljarder på årsbasis vilket motsvarar 80 procent av nettot. Därför är beslutet om stödmiljarden viktigt men svenskt och halländskt jordbruk måste få bättre konkurrenskraft långsiktigt sett, säger Anders Richardsson.

Stödmiljarden är viktig

Centerpartiet förslag om en stödmiljard till jordbruket som nu också blivit verklighet är ett mycket viktigt tillskott för att fortsatt framtidstro för svensk mat. Insatsen är viktig men det behövs ytterligare satsningar på landsbygdsprogrammet framöver för att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

– På kort sikt är stödmiljarden helt avgörande för jordbruket. Samtidigt behöver våra bönder också bättre långsiktiga förutsättningar, säger Henrik Oretorp som är distriktsordförande i Halland.