1+1=3 när regionen och Hylte krokar arm

I Region Hallands uppdrag att leda regionalt utvecklingsarbete är det avgörande att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i hela Halland. I enlighet med detta har därför nu Regionstyrelsens arbetsutskott beslutat att föreslå styrelsen att bevilja Hylte kommun, medel om 25 miljoner kronor.

– Grunden är att vi ska agera och leda en regional utveckling där alla kommuner är partners och utifrån sina förutsättningar jobbar med hållbarhet, attraktivitet och inkludering med fokus på grön omställning, förklarar Helene Andersson (C) Regionstyrelsens vice ordförande. Region Halland ska främja den kraft som finns i de halländska kommunerna, utifrån deras olika specifika förutsättningar och behov. Här ser vi att ett tillskott till Hylte kan stärka de områden som är framgångsrika inom kommunen och som kan innebära ökad tillväxt. Det är till gagn för hela länet.

De 25 miljonerna ska alltså ses som ett tillskott till en kommun som i dagsläget har en förhållandevis lägre befolkningutveckling än övriga kommuner och där avstånden till större arbetsmarknader är större än i övriga kommuner i regionen. Näringslivet är präglat av tillverkningsindustrin som sysselsätter mer än var tredje invånare i kommunen. I riket och länet står sektorn för ungefär 10 % av sysselsättningarna.

– Det finns stor potential i Hylte och vi tror att detta är helt rätt väg att gå för att stärka länet ytterligare, menar Helene Andersson.

- Det är glädjande att vi krokar arm, kommun och region för att göra satsningar på Hallands inland. Genom det kan vi boosta arbetsmarknaden och kunna medverka till satsningar på Hyltes näringsliv, säger Anna Roos (C), oppositionsråd i Hylte kommun.

Stödet, som ska beslutas, är ett tillägg till flera andra stöd sedan tidigare. Bland andra försöksverksamheten på HNJ-banan, satsning på Into the Woods, forskningsstationen Bolmen, landsbygdsutveckling samt olika skol- och kulturprojekt.

- Att göra saker tillsammans skapar stor utväxling på pengarna. Tillsammans skapar vi bästa livsplatsen i hela Halland, säger Anna Roos.